LEX logo

Podle statistik policejního prezídia ČR, ředitelství služby pro zbraně a bezpečnostní materiál, bylo ke dni 30.6.2013 evidováno celkem 306 815 držitelů zbrojních průkazů, což je o 1 121 osob méně, než na začátku roku.

Tabulka: Počty držitelů zbrojních průkazů podle skupin oprávnění

  Zbrojní průkazy
Celkem
skupina A
ke sběratelským účelům
skupina B
ke sportovním účelům
skupina C
k loveckým účelům
skupina D
k výkonu zaměstnání nebo povolání
skupina E
k ochraně života, zdraví nebo majetku
30.12.2012 306 815 82 572 134 546 105 274 62 889 230 648
30.6.2013 305 694 83 157 135 003 104 949 62 449 229 895

Pozn: Jedna osoba (držitel zbrojního průkazu) může být držitelem více skupin oprávnění současně

Počet registrovaných střelných zbraní u držitelů zbrojních průkazů se naopak trvale zvyšuje. Ke dni 30. 6. 2013 to bylo celkem 728 476 registrovaných zbraní, což je o 7 422 zbraní více, než na začátku roku.

Tabulka: Počty střelných zbraní registrovaných u držitelů zbrojních průkazů

  Registrované zbraně
Celkem
kategorie A
zbraně zakázané
kategorie B
zbraně na povolení
kategorie C
zbraně na ohlášení
31.12.2012 721 054 990 300 650 419 414
30.6.2013 728 476 945 305 551 421 980

Další informace viz.: Počet držitelů zbrojních průkazů klesá

Zdroj dat: Policejní prezidium ČR, ředitelství služby pro zbraně a bezpečnostní materiál

Svoboda jednoho končí tam, kde začíná svoboda druhého.

Zechariah Chafee

Monitoring médií

  • 05.12.2015 (Ne)omezení zbraní
  • 04.12.2015 EU chce v rámci boje proti terorismu zpřísnit dohled nad střelnými zbraněmi
  • 03.12.2015 Rozhovor s ministrem vnitra Milanem Chovancem
  • 21.11.2015 Rozhovor se senátorem Františkem Bublanem
  • 10.11.2015 Komu sebrat revolver
Přístupné pouze registrovaným uživatelům
[službu poskytuje Anopress IT, a.s.]

Střelecký slovník

Balistika je věda zabývající se pohybem a účinkem střely (projektilu) v daném prostředí. Balistika palných zbraní je nauka o zákonitostech pohybu...