LEX logo

Praktická střelba podle pravidel IPSC je moderní a dynamicky se rozvíjející sportovní disciplína, která v sobě spojuje prvky sportu a použití zbraní v reálných situacích ať už v policejní praxi či při sebeobraně jednotlivce.

Tento druh sportovní střelby se střílí již v asi 50-ti zemích světa, má své mistrovství světa i Evropy. Kořeny této střelby jsou v USA v 70. letech. Jejím smyslem je co největší napodobení reálně možné situace - střeleckého střetnutí. Dává maximální volnost střelci v tom, jak bude tuto situaci řešit, omezuje jej pouze tak, aby byla zajištěna maximální bezpečnost. Žádné stanoviště by se nemělo opakovat.

Základními principy praktické střelby jsou: PŘESNOST - RYCHLOST - SÍLA

Síla vyjadřuje účinek různých ráží na cíl. Na terči je toto řešeno tak, že středový zásah je pro všechny zbraně stejný, okrajové zóny však jsou pro výkonnější zbraně zvýhodněny větším počtem bodů. Přesnost a rychlost se projevují v samotném hodnocení jejich vzájemným poměrem, kdy dosažené body dělíme celkovým dosaženým časem, který je přesně měřen a tento podíl vyjadřuje celkový výsledek.

Odkaz na Mezinárodní asociaci - www.ipsc.org

Odkaz na Asociaci praktické střelby ČR - www.apscr.cz

Odvaha pochází z myšlenky, Statečnost je často pouze netrpělivostí v nebezpečí

Napoleon Bonaparte

Monitoring médií

  • 21.11.2015 Rozhovor se senátorem Františkem Bublanem
  • 10.11.2015 Komu sebrat revolver
  • 10.11.2015 Odzbrojte blázny
  • 27.10.2015 Střílející politici. Kam míří a proč mačkají spoušť?
  • 26.10.2015 Ocenění za odvážné činy
Přístupné pouze registrovaným uživatelům
[službu poskytuje Anopress IT, a.s.]

Střelecký slovník