LEX logo

Praktická střelba podle pravidel IPSC je moderní a dynamicky se rozvíjející sportovní disciplína, která v sobě spojuje prvky sportu a použití zbraní v reálných situacích ať už v policejní praxi či při sebeobraně jednotlivce.

Tento druh sportovní střelby se střílí již v asi 50-ti zemích světa, má své mistrovství světa i Evropy. Kořeny této střelby jsou v USA v 70. letech. Jejím smyslem je co největší napodobení reálně možné situace - střeleckého střetnutí. Dává maximální volnost střelci v tom, jak bude tuto situaci řešit, omezuje jej pouze tak, aby byla zajištěna maximální bezpečnost. Žádné stanoviště by se nemělo opakovat.

Základními principy praktické střelby jsou: PŘESNOST - RYCHLOST - SÍLA

Síla vyjadřuje účinek různých ráží na cíl. Na terči je toto řešeno tak, že středový zásah je pro všechny zbraně stejný, okrajové zóny však jsou pro výkonnější zbraně zvýhodněny větším počtem bodů. Přesnost a rychlost se projevují v samotném hodnocení jejich vzájemným poměrem, kdy dosažené body dělíme celkovým dosaženým časem, který je přesně měřen a tento podíl vyjadřuje celkový výsledek.

Odkaz na Mezinárodní asociaci - www.ipsc.org

Odkaz na Asociaci praktické střelby ČR - www.apscr.cz

Demokracie je, když dva vlci a jedno jehně hlasují, co bude k večeři. Svoboda je, když dobře ozbrojené jehně odmítá hlasovat.

Benjamin Franklin

Monitoring médií

  • 13.04.2015 Tragédie v Uherském Brodě a úvahy o novém oprávnění lékařů a psychologů
  • 12.04.2015 Beztrestné odevzdání zbraní na Slovensku
  • 10.04.2015 Střelec v Brodu vypálil celkem pětačtyřicetkrát
  • 09.04.2015 Tragédie v Uherském Brodě změní zákon o zbraních
  • 09.04.2015 Střelnice zůstane na svém místě. Musí ji ale odhlučnit
Přístupné pouze registrovaným uživatelům
[službu poskytuje Anopress IT, a.s.]

Střelecký slovník

Pokud někdo hovoří o tom, že "jde na zbraně", neznamená to, že by se šel pokochat pohledem na ně a nebo se po nich procházel, ale že jde navštívit...