LEX logo

Na program nadcházející schůze senátu byla zařazena novela ústavního zákona o právu každého občana České republiky nabývat, držet a nosit zbraně a střelivo za zákonných podmínek. Její přijetí i projednání je však stále nejisté. Záležet bude opět na stanoviscích výborů a následně pléna senátu, kdy senátoři nemusí nakonec program schválit a zařazenou novelu o zbraních opět vyřadit. Novelu provází silný lobbing za právo na obranu, plyne z vyjádření senátora Miroslava Antla.

www.ceska-justice.cz/2017/11/novela-ustavniho-zakona-pravu-obcana-drzet-nosit-zbran-zarazena-schuzi-senatu-provazi-lobbing

Monitoring médií

  • 07.01.2018 Dámský hon na kance
  • 06.01.2018 Podstata práce a sbírka zbraní policejního balistika
  • 17.12.2017 Všechny role a lásky Gabriely Koukalové
  • 17.12.2017 Mladí by neváhali ani dnes
  • 17.12.2017 Ten druhý život

Další články