LEX logo
5. červenec 2017

V úterý 13. 6. 2017 vstoupila v platnost směrnice Evropského parlamentu a Rady EU 2017/853, kterou se mění směrnice Rady 91/477/EHS o kontrole nabývání a držení zbraní. Text této směrnice prošel před hlasováním v Radě EU řadou kompromisů a stal se tak přijatelným pro drtivou většinu členských států. Konečnou podobu této směrnice nicméně přesto odmítly tři státy.

Lucembursko, které je proti množství výjimek a kompromisů, by si přálo tvrdší a původnější podobu tohoto aktu a Polsko s Českou republikou, které směrnici stále považují za příliš omezující a nevhodnou vzhledem ke skutečnostem, na které reaguje[1]. Česká republika však proti směrnici postupuje i mimo hlasování v orgánech EU, a to zejména snahou zavést právo nabývat, držet a nosit zbraň do ústavního pořádku.

www.iurium.cz/2017/06/27/cr-jako-odpurce-zbranove-legislativy-eu

4. červenec 2017

Abychom napomohli uklidnit emoce a obrátit pozornost k faktům a klíčovému kontextu, podařilo se nám zajistit zasvěcený expertní komentář zevnitř státní správy přibližující velice detailně a komplexně celou problematiku. Dovolujeme si ho považovat za možná vůbec nejlepší materiál, který se k této věci objevil v českých médiích. Jedná se o výstup ze strany důvěryhodného zdroje, který však z mnoha dobrých důvodů ponecháváme v anonymitě. Přinášíme ho v nezměněné podobě, pouze jsme zvýraznili pro lepší přehlednost klíčové teze.

www.noviny.cz/ustavni-novela-o-zbranich-proc-je-dobre-utlumit-vasne-a-zapojit-rozum

1. červenec 2017

Málokdy se stává, že souhlasím se sociální demokracií. Tento zřídkavý úkaz nastal nyní; návrh ministra vnitra Milana Chovance (ČSSD) vložit do ústavy právo bezúhonných a způsobilých občanů držet a nosit zbraně považuji za dobrý, prozíravý a vhodný. Spíše se divím, že toto právo nebylo v Listině už od samého počátku.

http://neviditelnypes.lidovky.cz/spolecnost-ustavni-pravo-drzet-zbran-dxf-/p_spolecnost.aspx?c=A170629_221528_p_spolecnost_wag

1. červenec 2017

Časopis se věnuje nejen palným zbraním pro profesionály a širokou střeleckou veřejnost, ale všímá si i novinek mezi doplňky, výbavou, testuje nože, prodejny a střelnice. Každý měsíc dostane čtenář 100 stran hodnotných informací, ke kterým se může kdykoliv znovu vrátit.

http://rf-hobby.cz/?profil=zbrane-a-naboje

30. červen 2017

V budově ministerstva obrany dnes proběhl kulatý stůl s 23 spolky a zástupci ministerstev vnitra, školství, mládeže a tělovýchovy a zahraničních věcí nad připravovaným návrhem věcného záměru zákona o branných spolcích.

www.mocr.army.cz/informacni-servis/zpravodajstvi/spolky-predstavily-sve-namety--jak-zlepsit-brannou-pripravenost-obcanu-135014

Monitoring médií

  • 10.08.2017 Jak udělat z Čechů národ pistolníků
  • 04.08.2017 Nová pravidla v držení zbraní
  • 31.07.2017 Nudista střílel na zahradě. Policie si vzala na pomoc zakuklence
  • 31.07.2017 Ve Starém Městě střílel muž, zadržela ho zásahovka
  • 31.07.2017 Zájemci chtějí nejčastěji "devítku"

Další články