LEX logo

Jak již upozornilo Legis Telum, dne 30.09.2013 vstoupí v platnost Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 258/2012 ze dne 14. března 2012, kterým se provádí článek 10 protokolu Organizace spojených národů proti nedovolené výrobě střelných zbraní a jejich součástí, dílů a střeliva a obchodování s nimi, který doplňuje Úmluvu Organizace spojených národů proti nadnárodnímu organizovanému zločinu (protokol OSN o střelných zbraních), které stanoví vývozní povolení  a opatření pro dovoz a tranzit střelných zbraní, jejich součástí, dílů a střeliva a které je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech EU.

odkaz na příslušný věstník: HTML/PDF

Na práva majitelů střelných zbraní z ČR a ani ostatních států EU nemá toto nařízení prakticky žádný vliv, neboť se zaměřuje na opatření ohledně vývozu z celního území Unie do třetích zemí nebo přes jejich území /viz důvod (10)/.

Navíc v důvodu (8) je výslovně uvedeno: „Opatření ke splnění požadavků článku 10 protokolu OSN o střelných zbraních by měla být přizpůsobena, aby bylo možné stanovit zjednodušené postupy pro střelné zbraně pro civilní použití. Mělo by být tedy zajištěno určité usnadnění, pokud jde o povolení k vícenásobným přepravám, tranzitní opatření a dočasný vývoz pro zákonné účely“, což je podrobně upraveno v čl. 9 tohoto nařízení (úlevy zejména pro lovce a sportovní střelce cestující do třetích zemí).

Zároveň se nevztahuje mimo jiné na znehodnocené střelné zbraně a starožitné střelné zbraně a jejich repliky, jak jsou definovány v souladu s vnitrostátními právními předpisy, za předpokladu, že ke starožitným střelným zbraním nepatří střelné zbraně vyrobené po roce 1899 /viz čl. 3/.

Další články

  • Přepis prvního čtení návrhu poslanců Romana Váni, Milana Chovance, Igora Jakubčíka, Zuzky Bebarové Rujbrové, Bronislava Schwarze a dalších na vydání ústavního zákona, kterým se mění ústavní zákon č....

  • Ing. Karel Psohlavec (26) vystudoval Vysoké učení technické v Brně a jeho hlavním koníčkem jsou zbraně, tedy především ty dlouhé. Podělil se s námi o některé dojmy z pobytu na Novém Zélandu.

  • Návrh novely směrnice o nabývání a držení zbraní byl i přes odpor českých a dalších europoslanců schválen Evropským parlamentem v restriktivní podobě. Ještě ho sice musí schválit Rada EU, ale...

  • V poslední době z médií dostáváme často dotazy na jednání kolem směrnice o zbraních a její následky. Proto jsme některé dotazy vybrali a odpovídáme na ně veřejně.

  • Dne 14.3.2017 Evropský parlament potvrdil souhlas s verzí směrnice, která vznikla v tzv. trialogu. Sdružení LEX dlouhodobě kritizovalo už samotný způsob toho, jak se Evropské zákonodárné instituce k...