LEX logo

Fenomén tzv. šílených střelců se do popředí společenských věd i médií dostává po každém trestném činu tohoto charakteru, přičemž je nutné připomenout, že i Česká republika (ČR) má s podobným druhem trestné činnosti také zkušenosti. Zde představené téma je většinou zpracováno buď ve formě kasuistiky, psychologického profilu střelce (či střelců) či dokumentárního pořadu (např. Bowling for Columbine od M. Moorea). Tento text má ambici představit téma „šílených střelců“, uvést možné metodologické obtíže výzkumu tohoto fenoménu a diskutovat jednotlivé kriminologické teorie na pozadí několika stručných kasuistik. V závěrečné části textu bude rovněž diskutována otázka preventivních opatření v zahraničí, která se často bytostně dotýká majitelů (držitelů) střelných zbraní. Následující text si neklade za cíl důkladně popsat a vysvětlit všechny aspekty tohoto fenoménu, je spíše uvedením do dosud nezpracované, ale velice aktuální problematiky.

S laskavým souhlasem autora a vydavatele zveřejňujeme celý text článku PhDr. Josefa Smolíka, Ph.D., který vyšel v odborném časopise Bezpečnostní teorie a praxe 4/2011.

Pozn. Termín "šílení střelci" je zavádějící. Pro tento typ excesů se zbraní je výstižnější termín "střílející šílenci"

Přílohy:
SouborPopis#Velikost
Stáhnout tento soubor (Smolik-Sileni-strelci-Uvedeni-do-problematiky.pdf)Smolik-Sileni-strelci-Uvedeni-do-problematiky.pdf  240 kB

Strach ze zbraní je znakem sexuální a emocionální nedospělosti.

Sigmund Freud

Monitoring médií

  • 28.04.2019 Vydávání lékařského posudku o zdravotní způsobilosti držitele nebo žadatele o vydání zbrojního průkazu skupiny D – k výkonu zaměstnání nebo povolání
  • 21.04.2019 Nové postihy za neplacení výživného
  • 07.04.2019 Vláda chce připravit občany k obraně státu
  • 22.08.2018 Na zakázku francouzské speciální jednotky jsme moc pyšní
  • 22.08.2018 Sharpshooters Day
Přístupné pouze členům LEX
[službu poskytuje Anopress IT, a.s.]

Střelecký slovník

Jednohlavňová lovecká dlouhá zbraň s drážkovaným vývrtem určená pro střelbu kulovými náboji.