LEX logo

Z ČSSD se zatím ozval zatím pan RNDr. Pavel Poc.

Aktualizace 18.5.2009 - ještě přibyl Mgr. Štěpán Knézel.

Rekapitulace otázek:

Otázka první:

Dokážete každému občanovi zaručit 100% bezpečnost např. pomocí Policie?

Otázka druhá:

Jste pro to, aby řádný a zákonadbalý občan měl právo účinné (sebe)obrany i za pomoci palné zbraně?

Otázka třetí:

Jste pro, aby práva oběti byla nadřazena právům zločince a oběť se nemusela bránit se strachem, že pokud se ubrání a

přežije, tak že bude léta vláčena po soudech a tím jí bude zlikvidován slušný život a úcta okolí?

Otázka čtvrtá:

Budete se aktivně podílet na obraně práva svobodných občanů vlastnit zbraně před případnými snahami z EU o restrikci?

Otázka pátá:

Jste pro zpřísněni podmínek pro získáváni zbrojního průkazu a zbraní v ČR? Pokud ano, proč a jakou formou?  

 

RNDr. Pavel Poc

Dobrý den,

srdečně děkuji za dotazy, odpovědi najdete vepsané k otázkám. Předesílám, že asi nebudou příliš standardní. Sám jsem

držitelem zbrojního pasu a několika zbraní krátkých i dlouhých. Pokud mi to dovoluje čas, chodím s celou rodinou na střelnici udržovat základní návyky a dovednosti. Jen pro zajímavost, mou favoritkou je pistole Glock v ráži 10mm auto.

Velmi rád s Vámi budu spolupracovat na této problematice, důvody snadno odvodíte z odpovědí níže.

S pozdravem RNDr. Pavel Poc

Otázka první:

Rozhodně ne. Policie má svou roli, své úkoly a není myslitelné, aby byli její příslušníci vždy a všude. Individuální

bezpečnost je tedy do značné míry věcí jednotlivce.

Otázka druhá:

Zcela jistě ano. Je ovšem nutno velmi důsledně oddělovat od sebe situaci sebeobrannou a sebeochrannou. Mohu-li to upřesnit, pak za sebeobrannou situaci je třeba pokládat takovou, kdy je bezprostředně ohrožen život. Zde je jistě na místě i použití palné zbraně. Sebeochrannou situaci, kdy o život nejde, je třeba zásadně řešit jinak, a to primárně vždy ústupem.

Otázka třetí:

Otázka je poněkud návodná, nemám takové dotazy rád, ale přesto i v tomto případě odpovídám ano. Bez ohledu na použitou techniku není možné, abych při konfliktu s několika delikventy, kteří mi chtějí ulahčit od majetku nebo způsobit jinou újmu skončil u soudu já jenom proto, že pánové zločinci poněkud přecenili své síly nebo podcenili moje obranné schopnosti. To ovšem platí o pro ochranu majetku. Pokud mi někdo přeleze plot a utrží významné poranění od hlídacího psa, pak je to jeho chyba a nikoli moje zavinění.

Otázka čtvrtá:

Zcela jednoznačně. Restrikce v tomto směru nikam nevede. Zločinec či agresor si zbraň opatří pochopitelně téměř vždy nelegálně a pokud ví, že platí zákaz nebo omezení legálně držených zbraní, nabyde pouze větší sebejistoty. O tom se myslím dostatečně přesvědčili například v Anglii, kde byl takový zákaz zaveden.

Otázka pátá:

Současná právní úprava řeší v podstatě pouze znalost zákona a základní střeleckou dovednost. Bylo by více než vhodné, aby žadatel musel projít alespoň esenciálním psychotestem, který by odhalil například sklon k agresivitě nebo případné suicidální sklony. To pokládám za velmi důležité i u žadatelů o zbrojní průkaz za účelem provozování myslivosti. Nelze samozřejmě paušalizovat, ale osobně jsem zažil od tzv. myslivce přímou hrozbu zbraní a věřte, nebylo to nic příjemného.

------------------------------------------------------------------------------------

Mgr. Štěpán Knézel 

K obsahu položených otázek:

č.1, Ne reálně nelze.

č.2, Ano, za podmínek krajní nouze, či nutné obrany.

č.3 Jednoznačně ano.

č. 4, Ano , bude-li dána reálná možnost.

č. 5, Ano, v oblasti duševního stavu držitele zbraně v rozsahu způsobilosti rozpoznání situace označované jako krajní nouze, či nutná obrana , a to formou navozování těchto situací videotestem . S pozdravem držitel zbrojního průkazu.

Pokud mě někdo napadne s úmyslem zabít, budu se bránit všemi dostupnými prostředky a v případě nutnosti násilníka zabiju.

T.G. Masaryk

Monitoring médií

  • 13.12.2022 Učím kluky i americký sen
  • 12.12.2022 Rodinka se rozrůstá
  • 11.12.2022 Levný neznamená špatný
  • 14.11.2022 Festival konstruktérských překvapení
  • 12.11.2022 Nůž a pepřový sprej do kabelky. Většina žen v Německu má po setmění obavy
Přístupné pouze členům LEX
[službu poskytuje Anopress IT, a.s.]