LEX logo

Z webu spřátelené rakouské organizace IWÖ jsme převzali a přeložili tento článek:

Otázky IWÖ na kandidáty ve volbách do EP/Fragen der IWÖ an die Kandidaten zur EU-Wahl

Na základě směrnice EU o zbraních z roku 1991 musel být v roce 1996 v Rakousku rozhodujícím způsobem zpřísněn dosud výrazně liberální zbrojní zákon. Pak následovala směrnice z roku 2008, která si vyžádala další zpřísnění rakouské zbraňové legislativy.

Bohužel, to vždy postihlo výhradně legální držitele zbraní. Zejména povinná registrace loveckých a sportovních zbraní, vyžadovaná ze strany EU, přinesla daňovým poplatníkům a držitelům zbraní náklady v milionech EUR.

Zpřísnění zbraňové legislativy samozřejmě žádné zvýšení bezpečnosti v Rakousku nepřineslo - ba naopak. Kdo bez předsudků sleduje vývoj kriminality, může tuto skutečnost bohužel potvrdit. Mezi myslivci, lovci a sportovními střelci bychom tak nějaké nadšení pro Evropskou unii hledali jen marně. A do toho v loni v říjnu přišla eurokomisařka Malmström s oznámením dalšího utahování šroubů.

Teď ale pojďme k nadcházejícím eurovolbám:

Dle statistiky Ministerstva vnitra je v Rakousku 1 milion legálních držitelů zbraní. Tito lidé si logicky kladou otázku, jaká další zpřísnění, omezení a zákazy mohou ze strany EU ještě čekat. Proto by se to rádi dozvěděli přímo od kandidátů do Evropského parlamentu. Právě střelci patří mezi voliče, co k urnám zajisté přijdou a dají hlas jen politikům, kteří budou hájit jejich zájmy.

Proto se IWÖ, co by zástupce legálních držitelů zbraní v Rakousku - tedy myslivců, sportovních střelců a lidí, kteří se rozhodli vlastnit zbraň pro osobní ochranu, rozhodla položit kandidátům do Evropského parlamentu těchto 5 otázek:

1. Jaký je váš názor na držení zbraní soukromými osobami?

2. Budete se, po případném zvolení do Evropského parlamentu, snažit o liberalizaci zbraňové legislativy nebo jste pro zachování stávajícího stavu nebo jste pro další zpřísnění?

3. Pokud budete zvolen(a), postavíte aktivně proti snahám eurokomisařky Malmström a pokusíte se jejím plánům zabránit nebo je považujete za přínosné?

4. Budete jako poslanec, v otázce zbraňové legislativy, udržovat s IWÖ spojení a budete s IWÖ spolupracovat?

5. Měla by IWÖ získat status nevládní organizace při EU a OSN? Zasadil(a) byste se o to?

Dopis jsme odeslali všem kandidátům. Tedy pana Ehrenhausera jsme vynechali. Co můžete v otázkách zbraňové legislativy čekat od člověka, který se nejdříve paktuje s Hans-Peter Martinem (bývalý novinář, nyní europoslanec za Sociální demokracii pozn. redakce), a pak se lísá ke Komunistům - samozřejmě nic.

Hnutí “Stop-EU” jsme otázky neposílali, protože to naskočilo do rozjetého volebního vlaku až na poslední chvíli - ne, že by se nám idea vystoupení z EU nelíbila.

Níže jsou uvedeny obdržené odpovědi doplněné krátkými komentáři. Ale naši čtenáři mají jistě dostatečný politický rozhled, aby si vytvořili vlastní názor.

Kdo neodpověděl, může si za to sám. SPÖ (sociální demokraté) a NEOS (sdružení Nové Rakousko&Liberální fórum) se ani přes urgence neobtěžovali reagovat. Je vidět, že je starosti rakouských střelců - voličů asi nezajímají. Takže žádný hlas pro tyto strany a jejich kandidáty.

ÖVP (lidovci) si dali na čas a odpověděli se čtrnáctidenním zpožděním. Bylo po uzávěrce a časopis byl připraven do tisku. Nicméně, naší šéfredaktorce Petře Geyer se podařilo nemožné a lidovecké vyjádření do čísla protlačila.

U pana Karase nesmíme zapomenout, že to byl právě on, kdo se podílel na zmíněné zbraňové směrnici z roku 2008. Právě on nadělil všem myslivcům, nimrodům, sportovním střelcům, sběratelům zbraní a zákona dbalým držitelům zbraní zpoplatněnou registraci zbraní. Však si s tím v budoucnu všichni ještě užijeme mnoho trápení, bohužel. A ani jeho lichotivě umírněné prohlášení na tom nic nezmění.

To samé platí pro sociální demokraty. Jejich leader, politik-amatér, Eugen Freund sice na billboardech hlásá, jak mu leží Rakousko na srdci, ale ruku na srdce - neleží. Problémy, které nám Rakušanům způsobuje diktatura EU, mu jsou srdečně jedno.

Ani této straně bychom, my střelci, svůj hlas dávat neměli.

Sdružení NEOS nám také neodpovědělo. Sice jsme měli krátký rozhovor z jejich hlavní kandidátkou Dr. Angelikou Mlinar, ale ten jen prokázal její absolutní neznalost dané problematiky. Říkala, že Evropu miluje (to my také). Ale Evropskou unii, tu “její” EU tedy opravdu ne. Takže NEOS prosíme nevolit!

Nyní tedy k jednotlivým odpovědím. Uvádíme je v pořadí, v jakém nám dorazily:

 

REKOS (reformní konzervativci):

1. Jaký je váš názor na držení zbraní soukromými osobami?

Zastávám názor, že každý slušný občan by měl mít možnost na sebeobranu. A to zahrnuje i legální držení zbraní.

2. Budete se, po případném zvolení do Evropského parlamentu, snažit o liberalizaci zbraňové legislativy nebo jste pro zachování stávajícího stavu nebo jste pro další zpřísnění?

Liberalizaci ve smyslu, aby se každý slušný občan domohl svých práv, plně podporuji.

3. Pokud budete zvolen(a), postavíte aktivně proti snahám eurokomisařky Malmström a pokusíte se jejím plánům zabránit nebo je považujete za přínosné?

Paní Malmström se ohledně svých plánů přepočítala. Návrhy komise nikdy nenechám projít bez řádného prověření. Hloupé kompromisy při projednávání odmítám. Stejně jsem se zachoval i ve věci směrnice o tabákových výrobcích.

Podle Evropské komise jsou předpisy v jednotlivých zemích příliš rozdílné a je třeba je sjednotit. Přehnaná harmonizace ale není řešení, proto budu hlasovat proti. Pro snížení počtu trestných činů, páchaných střelnými zbraněmi, by bylo rozumnější prohloubit spolupráci policie tak, aby se zvýšil tlak na kriminální struktury.

4. Budete jako poslanec, v otázce zbraňové legislativy, udržovat s IWÖ spojení a budete s IWÖ spolupracovat?

Ano. Podle mě je důležité, aby vaše návrhy byly při projednávání zohledněny a zahrnuty do výstupů z jednání s Evropskou komisí a Evropskou radou. Mimochodem, v době kdy jsem byl poslancem, se nám spolupracovalo velmi dobře.

5. Měla by IWÖ získat status nevládní organice při EU a OSN? Zasadil(a) byste se o to?

Ano, rád se budu aktivně podílet na budování nevládní organizace na ochranu práv bezúhonných občanů - držitelů zbraní, které zastupuje IWÖ.

Komentář: Ewald Stadler byl odjakživa zastáncem soukromého držení zbraní. Bohužel, zatím ještě není členem IWÖ.

 

FPÖ (strana svobodných):

1. Jaký je váš názor na držení zbraní soukromými osobami?

Pro mne, jako sportovního střelce, je právo zákona dbalých občanů na držení zbraní důležité. Proto jsem také členem IWÖ. Zákonná úprava soukromého držení zbraní by se měla vyvarovat jakékoli šikany. Zde existuje řada bodů, které bude třeba zlepšit stejně, jak jsme to již žádali po našem národním parlamentu.

2. Budete se, po případném zvolení do Evropského parlamentu, snažit o liberalizaci zbraňové legislativy nebo jste pro zachování stávajícího stavu nebo jste pro další zpřísnění?

Stejně jako v národním parlamentu, i na evropské úrovni se zasadíme o liberalizaci a veškeré pokusy o zpřísnění odmítneme.

3. Pokud budete zvolen(a), postavíte aktivně proti snahám eurokomisařky Malmström a pokusíte se jejím plánům zabránit nebo je považujete za přínosné?

Je zarážející, jakými tématy se EU a její vysocí představitelé znovu a znovu zabývají. Typickým, naprosto nepochopitelným příkladem je loňský návrh eurokomisařky Malmström ve věci soukromého držení zbraní. Její odpověď na interpelaci ze strany zástupců FPÖ v Evropském parlamentu ukázala, že o zbraňové problematice nemá paní Malmström ani páru. O nějakých důkazech nebo podložených faktech pro její výroky ani nemluvě. Tady se jedná o pokus kriminalizovat bezúhonné držitele zbraní. Tomu je třeba zabránit. A toho se budu držet i jako poslanec Evropského parlamentu.

4. Budete jako poslanec, v otázce zbraňové legislativy, udržovat s IWÖ spojení a budete s IWÖ spolupracovat?

Samozřejmě, rád.

5. Měla by IWÖ získat status nevládní organice při EU a OSN? Zasadil(a) byste se o to?

Jako organizaci, zastupující zájmy bezúhonných občanů - držitelů zbraní, tomu nic nebrání.

Komentář: Harald Vilimsky je dlouholetým členem IWÖ a ví, o co držitelům zbraní jde.

 

ÖVP (lidovci):

1. Jaký je váš názor na držení zbraní soukromými osobami?

Soukromé držení zbraní by mělo být každému, kdo splňuje psychologické a fyzické předpoklady, a kdo se při jejich používání drží zákonných předpisů, povoleno. Je třeba zdůraznit, že např. myslivost plní důležité úkoly při udržování ekologické rovnováhy, a to by bez zbraní nebylo možné.

2. Budete se, po případném zvolení do Evropského parlamentu, snažit o liberalizaci zbraňové legislativy nebo jste pro zachování stávajícího stavu nebo jste pro další zpřísnění?

Zpřísnění zbraňových zákonů může být tématem k jednání, jen pokud to přinese vyšší bezpečnost obyvatelstva. V takovém případě je vždy nezbytné doložit vše konkrétními čísly. Ale jelikož jsou pro bezpečnost obyvatel větším nebezpečím ilegální než legálně držené zbraně, měly by se s tím právní předpisy vypořádat jinak (třeba bojem proti pašování, kontrolou vnější hranice, namátkovými kontrolami v rámci schengenského prostoru).

3. Pokud budete zvolen(a), postavíte aktivně proti snahám eurokomisařky Malmström a pokusíte se jejím plánům zabránit nebo je považujete za přínosné?

Paní Malmström v říjnu 2013 představila pouze Sdělení Evropské komise na téma “Střelné zbraně a vnitřní bezpečnost EU: ochrana občanů a zamezení nedovoleného obchodu” a nikoli právně závazný dokument nebo návrh zákona. Aby se tím Evropský parlament začal vůbec zabývat, musela by to Evropská komise nejdříve předložit jako legislativní návrh. Nutno mít na paměti, že o tom, kdo bude evropským komisařem pro vnitřní záležitosti, se rozhodne až po volbách.

Konkrétní vyjádření pro nebo proti takovému návrhu lze tak vyslovit až po té, co bude předložen.

4. Budete jako poslanec, v otázce zbraňové legislativy, udržovat s IWÖ spojení a budete s IWÖ spolupracovat?

Evropský parlament je tu od toho - ostatně jako každý demokraticky zvolený parlament - aby do přijímaných zákonů promítal představy občanů a hledal mezi jednotlivými zájmy rovnováhu. Poslanec může své poslání splnit jen pokud naslouchá. Řídím se pravidlem „et altera pars audietur“, a tak vždy naslouchám a pak se rozhoduji. Stejně se zachovám i v případě, že dojde na posuzování legislativního návrhu na toto téma.

5. Měla by IWÖ získat status nevládní organice při EU a OSN? Zasadil(a) byste se o to?

Jak se říká: Je třeba vyslechnout vždy obě strany. Organizace, jako ta vaše, jsou zprostředkovateli informací a zájmů. K tomu zájmová sdružení slouží. Ať už mají jakoukoli právní formu a organizační strukturu. V současnosti není v evropském právu pojem “nevládní organizace” definován. Proto bych takovéto označení ponechal na vůli organizací samotných.

Komentář: Jak praví bible: “Podle plodů poznáte je…”. Dosavadní působení ÖVP v Evropském parlamentu nepřineslo nic dobrého ani myslivcům, ani sportovním střelcům, natož sběratelům zbraní. Nikdy nedrželi slovo.

 

Grüne (strana zelených):

1. Jaký je váš názor na držení zbraní soukromými osobami?

Držení zbraní soukromými osobami s sebou přináší řadu nebezpečí. V rodinách vede znovu a znovu k tragickým nehodám nebo násilným trestným činům s těžkými následky.

Zelení se zasazují za úplný zákaz nabývání, držení a užívání střelných zbraní soukromými osobami. Vyjímku mohou získat pouze jasně definované skupiny osob:

- jde-li o používání loveckých zbraní, tak členové loveckých organizací, pokud jsou držiteli platného loveckého lístku

- sportovní střelci - členové sportovních organizací, pokud jsou střelné zbraně bezpečně uloženy v tréningových střediscích

- členové tradičních střeleckých spolků (pokud jsou zbraně přechovávané v prostorách klubu)

- pověření pracovníci koncesovaných bezpečnostních agentur a společností, vykonávající strážní službu

2. Budete se, po případném zvolení do Evropského parlamentu, snažit o liberalizaci zbraňové legislativy nebo jste pro zachování stávajícího stavu nebo jste pro další zpřísnění?

Pro liberalizaci není důvod. Další zpřísnění by bylo žádoucí.

3. Pokud budete zvolen(a), postavíte aktivně proti snahám eurokomisařky Malmström a pokusíte se jejím plánům zabránit nebo je považujete za přínosné?

Jelikož dosud nebyly předloženy žádné konkrétní návrhy, nelze k tomuto přijmout jasné stanovisko. Toto sdělení se také ostře vymezuje proti ilegálním zbraním, což je, jak víme, i dlouhodobým požadavkem IWÖ.

4. Budete jako poslanec, v otázce zbraňové legislativy, udržovat s IWÖ spojení a budete s IWÖ spolupracovat?

Stejně jako doposud, i nadále budou Zelení brát na vědomí veškerá seriozní politická stanoviska a návrhy a rádi na ně odpoví. Užší spolupráce je možná pouze a výhradně v oblastech, kde se naše zájmy prolínají.

5. Měla by IWÖ získat status nevládní organice při EU a OSN? Zasadil(a) byste se o to?

Pokud IWÖ po takovém statusu touží, ať o něj klidně usiluje. Pro nás to není prioritou.

Komentář: Stanovisko Zelených k soukromému držení zbraní se nezměnilo - ani jsme to neočekávali.

 

BZÖ (sdružení za budoucnost Rakouska):

Srdečně děkujeme za otázky ohledně zbraňové legislativy, zejména v souvislosti s nadcházejícími volbami do Evropského parlamentu 25. května 2014. Níže si dovolujeme uvést naši odpověď.

BZÖ je důsledným zastánce soukromého držení zbraní - ovšem výhradě za přísných podmínek a odpovídajících zákonných omezení, stejně jako úplnou nadřazeností státního monopolu v silové oblasti. Liberalizaci, v Rakousku platné zbraňové legislativy, nepovažujeme ani za žádoucí, natož za nutnou. A proto se o to nebudeme zasazovat ani na evropské úrovni.

Zároveň jsme přesvědčeni, že nesmí docházet k neoprávněné diskriminaci držení zbraní, především v oblasti sportu, ceremoniálních aktech, a stejně tak při loveckých aktivitách.

Doufáme, že vás naše vyjádření uspokojilo.

S přátelským pozdravem a přáním vše nejlepšího.

Komentář: BZÖ se zbraňovou legislativou očividně nezabývá, škoda.

přeložil: Rudolf Bock - člen LEX o.s.


URL | Fragen der IWÖ an die Kandidaten zur EU-Wahl

Puška visící na zdi dělníkova příbytku nebo farmářovy chýše je symbolem demokracie. A je naším úkolem dohlédnout, aby tam zůstala.

George Orwell

Monitoring médií

  • 12.05.2024 Rozhovor s Jakubem Smetánkou k hlášení podezřelých nákupů zbraní
  • 01.05.2024 Novela zákona o zbraních
  • 01.05.2024 Hlášení podezřelých nákupů zbraní
  • 01.05.2024 Paragrafy se dotknou každého
  • 22.04.2024 Může nemoc vraždit?
Přístupné pouze členům LEX
[službu poskytuje Anopress IT, a.s.]

Střelecký slovník

Dlouhá palná zbraň s hlavní kratší než klasická puška nebo zkrácená varianta standardní dlouhé pušky.