LEX logo

Otázka první:

Souhlasíte s právem řádných občanů vlastnit, držet a nosit zbraně pro účely sběratelství, lovu, sportu, výkonu povolání a sebeobrany?

Otázka druhá:

Souhlasíte s tím, aby legislativa týkající se vlastnictví, držení a nošení zbraní řádnými občany zůstala v kompetenci členských států?

Otázka třetí:

Podporujete současnou aktivitu Evropské komise k omezení práva řádných občanů vlastnit, držet a nosit zbraně, která porušuje zásady subsidiarity definované v Lisabonské smlouvě?

Celý text dopisu s otázkami od sdružení LEX, z.s. zde.


odpověď jsme obdrželi e-mailem: Tomáš Vaněk, Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. 26.04.2014

Vážený pane předsedo,

Děkuji za zaslané otázky.

Musím se přiznat, že jako člen Lexu jsem v tomto případě nepochybně poněkud v “konfliktu zájmů”, na druhou stranu jsem v jisté výhodě, protože nemusím nad odpovědˇmi ani dlouze přemýšlet, ani se snažit své názory jakkoliv účelově modifikovat.

Otázka první:

Souhlasíte s právem řádných občanů vlastnit, držet a nosit zbraně pro účely sběratelství, lovu, sportu, výkonu povolání a sebeobrany?

Ano, toto právo pokládám za jedno ze základních práv svobodného občana ve svobodném státě.

Otázka druhá:

Souhlasíte s tím, aby legislativa týkající se vlastnictví, držení a nošení zbraní řádnými občany zůstala v kompetenci členských států?

Rozhodně ano, pokládám to za nezbytné hned z několika důvodů:

1) v jednotlivých státech existují různé tradice, různá “historická zkušenost” a z toho plynoucí různá legislativa

2) z toho plyne faktická nemožnost jakési “universální” legislativy, pokud by měla být funkční. Šlo by opět o známou situaci, kdy pejsek s kočičkou pekli dort – se stejnými důsledky, jaké popsal již K. Čapek

3) současnou legislativu v ČR pokládám v podstatě za vyváženou, i když některé “technikálie” by se daly zjednodušit (např. nákupní povolení, které pokládám za nadbytečné).

Otázka třetí:

Podporujete současnou aktivitu Evropské komise k omezení práva řádných občanů vlastnit, držet a nosit zbraně, která porušuje zásady subsidiarity definované v Lisabonské smlouvě?

Vzhledem k tomu, že jsem s aktivitou komisařky Cecilie Malmström podrobně seznámen, včetně její snahy zcela ignorovat názory občanů celé řady států, jsem samozřejmě rozhodně proti.

Podle mého názoru jde totiž v zásadě o snahu zabránit občanům v možnosti legálně držet zbraň, a to dvěma způsoby – pronikavým zdražením (snaha o zavádění biometrických senzorů apod.) a hlavně nutností uvádět “legitimní důvod”, který mění občana v prosebníka a jeho právo nahrazuje právem úředníka rozhodovat, zda je důvod legitimní “dostatečně”. To mimo jiné vytváří i nový prostor pro korupci.

Cílem je nepochybně “odzbrojení” občanů. Zbraně pak bude mít jen armáda, policie a kriminální živly – ty si je obstarají vždy.

Tuto situaci pokládám za hluboce znepokojující, protože k takovémuto přístupu k právu občana vlastnit zbraň došlo v nedávné historii ČR jen za nacistické okupace a v době “reálného socialismu” – pro oba tyto totalitní systémy bylo odzbrojení občanů prioritou.

Bohužel, současná byrokracie EU se snaží “regulovat” a “směrnicovat” všechny oblasti života občanů – a toto je jen jeden z příkladů.

Tyto snahy je třeba odmítnout zcela obecně a trvat na návratu pravomocí na úroveň členských států i v dalších oblastech. A to je to, k čemu bych rád přispěl.

RNDr. Mgr. Tomáš Vaněk, CSc

člen sdružení LEX 01124.

www.vanektomas.cz

č. 20 na kandidátce ODS


odpověď jsme obdrželi e-mailem: Anar Kučera, Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. 28.04.2014

Vážený pane Trávníčku,

V příloze naleznete odpovědi na Vaše dotazy od lídra kandidátky ODS Jana Zahradila.

S pozdravem,

Anar Kučera

Asistent poslance EP Jana Zahradila

Otázka první:

Souhlasíte s právem řádných občanů vlastnit, držet a nosit zbraně pro účely sběratelství, lovu, sportu, výkonu povolání a sebeobrany?

ODS vždy souhlasila s tím, že plnoletý občan má právo zbraň nosit pokud splňuje zákonem dané podmínky, jako bezúhonnost či psychické zdraví. Myslivectví i sportovní střelba u nás mají dlouhou tradici a bylo by proti zdravému rozumu tyto aktivity omezovat.

Otázka druhá:

Souhlasíte s tím, aby legislativa týkající se vlastnictví, držení a nošení zbraní řádnými občany zůstala v kompetenci členských států?

Naprosto, nemá smysl snažit se neustále za každou cenu převádět všechny možné kompetence na úroveň EU. Legislativa která reguluje držení zbraní musí vždy reflektovat národní specifika a tradice. V Česku máme právní úpravu akceptovanou napříč společností i politickým spektrem. Nevidím důvod proč si do ní nechat mluvit Bruselem.

Otázka třetí:

Podporujete současnou aktivitu Evropské komise k omezení práva řádných občanů vlastnit, držet a nosit zbraně, která porušuje zásady subsidiarity definované v Lisabonské smlouvě?

Nepodporuji. Jak už jsem zmínil v předchozí otázce tak jsem přesvědčen, že toto není téma, kterým by se měla Evropská komise zabývat. Je to záležitost čistě pro členské státy a jejich suverénní národní rozhodnutí.

Mluvit a nemyslet je jako střílet a nemířit.

Miguel Cervantes

Monitoring médií

  • 07.01.2018 Dámský hon na kance
  • 06.01.2018 Podstata práce a sbírka zbraní policejního balistika
  • 17.12.2017 Všechny role a lásky Gabriely Koukalové
  • 17.12.2017 Mladí by neváhali ani dnes
  • 17.12.2017 Ten druhý život
Přístupné pouze členům LEX
[službu poskytuje Anopress IT, a.s.]

Střelecký slovník

Zápalková slož je umístěna přímo v okraji nábojnice a ne v zápalce tak jako u náboje se středovým zápalem (např. náboj .22 Long Rifle).