LEX logo
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 0-9 slang pro laiky nesprávný výraz 
VýrazPřekladDefinice
opakovací zbraň repeating firearmPalná zbraňPalná zbraňDefinice: Palná zbraň je konkrétním typem zbraně (a to zpravidla zbraně střelné). Její funkce je odvozena od chemické přeměny pohonné látky (střelného prachu) na tlak uvádějící do pohybu střelu. U moderních palných zbraní služebního typu (pistole, revolvery, pušky, samopaly) se běžně používá moderní......
se zásobníkemzásobník nebo jiným podávacím ústrojím, u níž se opětovné nabití děje v důsledku ručního ovládání závěruzávěrDefinice: Závěr je součástí palných zbraní. Jedná se o součást jejíž mechanismus především uzavírá (uzamyká) nábojovou komoru. Nese další součásti zbraně a obstarává též zasunutí nového náboje do komory (či jeho vyhození z komory) a natažení bicího mechanismu. Závěrů je několik druhů, stejně jako typů......
......
objektiv (čočka) dalekohledu lens, objective lens...
obojetnice cape gun Dvouhlavňová zbraň s kulovou a brokovou hlavní vedle sebe....
ogivální střela ogival bullet...
okraj (obruba) nábojnice rim ...
okulár (dalekohledu) ocular, eyepiece...
olověná střela lead bullet...
ostří čepele edge...
otvory pro šrouby botky pažby buttplate screw holes ...
odpor spouště trigger pull weight...
odjistit release (the safety)...
opakovací brokovnice repeating shotgun...
opakovací kulovnice repeating rifle...
ochranná sluchátka earmuffs ...
oboustranný ambidextrous ...
osobní obranná zbraň personal defense weapon (PDW)...
obranná střelba defensive shooting ...
odhazovák dump pouch, magazine drop pouch ...
opaskový nosič nábojů belt ammo carrier, cartridge belt, bandoleer ...
ozbrojený střet armed encounter ...
obrana defense, defence ...
obránce defender ...
obouruční úchop zbraně two handed gun grip ...
odstranění závady (při střelbě) malfunction clearing ...
opožděný výstřel hang fire, delayed discharge ...
opaskové pouzdro belt holster ...
opotřebení užíváním wear and tear ...
obrazec mířidel sight picture ...
odzbrojit disarm ...
ozbrojit arm ...