LEX logo
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 0-9 slang pro laiky nesprávný výraz 
VýrazPřekladDefinice
ráže caliberRáže, nebo též kalibr, je vnitřní průměr hlavněhlaveňDefinice: Část palné zbraně, v níž dochází k přeměně tlakové energie plynů (vzniklých hořením výmetné náplně) v kinetickou energii střely a slouží k jejímu navedení do požadovaného směru střelby. Drážky v hlavni ji mohou dále udělit rotaci ke zvýšení přesnosti (nejedná-li se o hlaveň s hladkým vývrtem, jako......
 a částečně udává, jaký nábojnábojDefinice: Celek určený ke vkládání (nabíjení) do palné zbraně, signální zbraně nebo zvláštní zbraně, skládá se z nábojnice, zápalky nebo zápalkové slože, výmetné náplně a střely. V současnosti se obvykle používají kulové náboje s jednotnou střelou se středovým nebo okrajovým zápalem (menší ráže) a náboje......
lze pro danou hlaveň použít. U ručních [[palných......
revolver revolver...
rukojeť pistole pistol grip, hand grip...
rám revolveru, pistole frame ...
rez rust...
rytina engraving...
rozptyl dispersion, spread, pattern ...
roztrhnout se, prasknout burst, crack, split ...
roztržení hlavně barrel burst ...
rozptylový obrazec dispersion pattern ...
rozborka field-strip, disassembly ...
rána (zranění) wound...
ranivá balistika wound ballistics ...
rychlonabíječ pro revolver speedloader...
ráže, kalibr (pouze u brokovnice)...
ranivý účinek wounding effect ...
rychlost velocity...