LEX logo
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 0-9 slang pro laiky nesprávný výraz 
VýrazPřekladDefinice
temenní páka top lever...
terčovnice target rifle, match rifle...
tečna k dráze střely trajectory tangent...
tlačítko k vyklopení válce revolveru cylinder release button, cylinder release latch...
trojče three barreled combination gun, drilling Zbraň se třemi hlavněmi, kulová a broková hlaveň nad sebou, po stranách hlaveň malorážková nebo kulová malé ráže....
trubicový zásobník tubular magazine ...
tyčka bicí pružiny hammer strut, mainspring strut...
táhlo spouště trigger bar...
tělo nábojnice case body...
tělo zásobníku magazine body...
tříštivá (expanzivní) střela expanding bullet...
troják three barreled combination gun, drilling Zbraň se třemi hlavněmi, dvěma brokovými vedle sebe a kulovou pod nimi nebo nad nimi.  ...
trojáček three barreled combination gun, drilling Zbraň se dvěma brokovými hlavněmi vedle sebe, pod nimi nebo nad nimi je hlaveň malorážková....
taser taser...
triedr binoculars, field glasses...
tlumič hluku výstřelu suppressor, silencer ...
tlumič plamene flash suppressor, flash hider Zařízení umožňuje částečnou expanzi prachových plynů, čímž dojde ke snížení jejich teploty i zmenšení záblesku při výstřelu....
trénink na sucho dry fire practise, dry firing...
terč target...
terčová zálepka target patch...
tloušťka stěny hlavně barrel wall thickness...
trojnožka tripod...
taktické přebití tactical reload ...
tvrdá balistická ochrana hard body armor ...
tasit (zbraň) draw...
tkáň tissue...
trvalá dutina permanent cavity...
tetováž tattooing...