LEX logo
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 0-9 slang pro laiky nesprávný výraz 
VýrazPřekladDefinice
výjimkaVýjimka ze zákona o zbraních je nástroj opravňující držitele zbrojního průkazu k nabytí, vlastnictví a držení zbraně kategorie A (zakázané), na......
vytahovač extractor...
vyhazovač ejector...
vratná pružina recoil spring, return spring ...
vývrt boreVnitřní dutina hlavněhlaveňDefinice: Část palné zbraně, v níž dochází k přeměně tlakové energie plynů (vzniklých hořením výmetné náplně) v kinetickou energii střely a slouží k jejímu navedení do požadovaného směru střelby. Drážky v hlavni ji mohou dále udělit rotaci ke zvýšení přesnosti (nejedná-li se o hlaveň s hladkým vývrtem, jako......
, která je podle typu vývrtu buď zcela hladká (hladký vývrt, respektive hlaveň je bez vývrtu) a nebo tvořena......
vypuštění kohoutu decocking, uncocking...
výmetná náplň propellant ...
ventilovaná horní lišta ventilated rib...
vnitřní tubus internal tube...
vnější balistika external ballistics, exterior ballistics...
vnější tubus external tube...
vodítko bicí pružiny mainspring guide...
vodítko vratné pružiny barrel bracket...
vrchol dráhy střely apex of trajectory...
vyosená pažba offset stock...
vzduchová pistole air pistol...
vzduchový válec pressed air cylinder...
vzestupný oblouk ascending branch of trajectory...
válcová nábojnice straight case, straightsided case...
válec revolveru cylinder...
výstřelná line of fire, line of departure...
výstřelná rovina plane of fire, departure plane...
výška dráhy střely trajectory height...
výhozní okénko ejection port, ejection window ...
viditelné, otevřené nošení open carry ...
váha na střelný prach powder scale ...
váha (fyz.veličina) weight...
ventil valve...
vložná nábojová komora chamber adapter ...
vodotěsný waterproof ...
vložná hlaveň barrel adapter, conversion adapter, caliber conversion sleeve, sub-calibre unit ...
vojenský military...
vsazovač zápalek recapper, recapping device...
vydutí hlavně bulge, pressure ring ...
výkonný náboj high performance cartridge ...
výměnná hlaveň interchangeable barrel ...
vyrážeč zápalek decapper, decapping device, decapping punch...
vysoká zvěř big game ...
výstřel shot, discharge...
výšková odchylka vertical deviation ...
výškový rozptyl vertical dispersion ...
vzduchovka air rifle ...
vnější tělo zásobníku, plášť zásobníku magazine tube ...
vedení vratné pružiny recoil spring guide rod ...
vynucené přebití emergency reload ...
výstražník striker status indicator, loaded chamber indicator...
víko pouzdra závěru receiver cover ...
výhradně dvoučinná spoušť double action only, DAOTato spoušť funguje stejně jako dvojčinná spoušťdvojčinná spoušťDefinice: Při stisknutí spouště dochází k napnutí bicího mechanizmu (kohoutu nebo úderníku) a poté k jeho uvolnění. Chod spouště je delší a tvrdší. Dvojčinná spoušť umožňuje také střelbu v jednočinném režimu (SA). Bývá označována jako SA/DA....
, při stisknutí spouště dojde k napnutí bicího mechanizmu (kohoutu nebo úderníku) a poté k jeho......
vesta proti bodnutí stab armor ...
vnitřní pouzdro inside pants holster ...
vytáhnout na někoho zbraň pull a gun on someone ...
výcvik training, drill ...
vstup, proniknutí do místnosti (čištění budov) room entry ...
vzpříčení nábojnice ve výhozním okénku stovepipe, smokestack, failure to eject (FTE) ...
výstrojní součástky, příslušenství accessories...
výstřel (výstupní otvor) exit wound ...
vstřel entrance wound ...
vysokorychlostní projektil, střela high-velocity projectile ...
vitální zóna vital zone ...