LEX logo

23. února 2016 proběhlo další jednání výboru IMCO k návrhu směrnice o zbraních. Zpravodajka výboru Vicky Ford připravila členům výboru pracovní dokument, který měl diskuzi směrovat k některým sporným bodům návrhu Komise a představil i některé alternativy řešení. Členové výboru tedy ve většině případů vyjadřovali své názory přímo k návrhům tohoto pracovního dokumentu.

Ten se zabýval mimo jiné i problematikou „vzhledu“ zbraní (imitace a repliky zbraní), poplašnými, signálními, akustickými zbraněmi. Věnoval se udělování povolení pro držení zbraní kategorie A a B (a přesunutí zbraní kategorie B7 do A). V tomto bodě byly navrženy dvě možnosti, buďto zamítnout přesunutí zbraní B7 do kategorie A, nebo směrnici upravit tak, aby nebyli postiženi rezervisté či jiné složky podílející se na obraně státu, nebo aby byla členským státům ponechána možnost udělovat povolení i k držení zbraní kategorie A. Také obsahuje různé alternativní návrhy textu, upravující katerogii A7:

 • palné zbraně a střelivo speciálně navržené pro vojenské použití,
 • dlouhé samonabíjecí kulové zbraně pro střelivo se středovým zápalem, které jsou speciálně navržené pro vojenské použití,
 • samonabíjecí zbraně pro civilní použití, připomínající svým vzhledem zbraně s automatickým mechanismem, s výjimkou zbraní určených k lovu nebo sportovní střelbě,
 • samonabíjecí zbraně pro civilní použití, připomínající svým vzhledem zbraně s automatickým mechanismem, s výjimkou zbraní speciálně navržených k lovu nebo sportovní střelbě,
 • dlouhé samonabíjecí zbraně pro civilní použití, které pojmou nebo mohou bez přebití pojmout více než 6 nábojů, nebo jsou z povahy své konstrukce uzpůsobené více pro bojové použití než-li k lovu.

Dále se pracovní dokument dotkl i problematiky udělování licencí ve vztahu k muzeím a sběratelům, minimálního věku pro držení zbraní, lékařských vyšetření, ale také minimálních standardů pro uchovávání zbraní a též kontroly velkokapacitních zásobníků. V neposlední řadě byly též vítány názory týkající se regulace prodeje prostřednictvím prostředků dálkové komunikace, problematiky Evropského zbrojního pasu, střeliva a standardů pro znehodnocování zbraní, které Komise vydala v prosinci 2015.

Členové výboru se tedy ve většině případů soustředili na problematiku, jež byla zmíněna v pracovním dokumentu. Někteří členové se však opět do Komise tvrdě opřeli a prohlásili, že by měl být návrh směrnice vrácen Komisi k přepracování nebo by bylo lepší jej rovnou hodit do koše. Vicki Ford sice zrovna tyto názory výboru nesdílela, ale připraví návrh o vrácení směrnice Komisi k přepracování, aby o něm mohlo být na výboru hlasováno. Což však v žádném případě nezavdává důvod k přehnanému optimismu. 15. března bude výbor pořádat veřejné slyšení k návrhu směrnice, během kterého budou moci experti i zainteresované subjekty vyjádřit své názory i obavy související s touto směrnicí.

Marta Kyršová

http://www.europarl.europa.eu/news/en/news-room/20160218IPR14978/Committee-on-the-Internal-Market-and-Consumer-Protection

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+COMPARL+PE-577.045+01+DOC+PDF+V0//EN&language=EN

Monitoring médií

 • 24.07.2019 Petice o právu na držení zbraní
 • 28.04.2019 Vydávání lékařského posudku o zdravotní způsobilosti držitele nebo žadatele o vydání zbrojního průkazu skupiny D – k výkonu zaměstnání nebo povolání
 • 21.04.2019 Nové postihy za neplacení výživného
 • 07.04.2019 Vláda chce připravit občany k obraně státu
 • 22.08.2018 Na zakázku francouzské speciální jednotky jsme moc pyšní

Další články

 • Finsko je druhá nejozbrojenější země Evropy - má kolem 40 zbraní na sto obyvatel. Je to pravděpodobně dáno místní tradicí lovu a také soběstačnosti v obraně – ačkoli se finské ozbrojené síly účastní cvičení...

 • Ve středu se má v Poslanecké sněmovně hlasovat o novelizaci lesního zákona, která má mimo jiné odebrat honebním společenstvům právo připravovat plán mysliveckého hospodaření a přiřkne toto právo...

 • Dostal se k nám dokument: „Národní strategie řešení nelegálního zabíjení a otrav volně žijících živočichů v České republice 2020 – 2030“, z dílny MŽP. Pojďte se s námi podívat, co jsme se dočetli v...

 • Německé ministerstvo zahraničí v roce 2009 odhadlo, že mezi lidmi tam může být až 45 milionů zbraní. V národním registru zbraní, zavedeném v roce 2012, je jich zatím pět a půl milionu.

 • Omluva slovenské společnosti AFG za obsah článku Nadílka z Bruselu.