LEX logo

Nové nařízení o ochraně osobních údajů vstoupí v platnost 25. 5. 2018 a jak napsal již JUDr. Ondrýsek v čísle 12/2017, vztahuje se na všechny, kteří zpracovávají osobní údaje. Myslivecká sdružení všech právních uspořádání jsou nepochybně jedněmi z nich.

Protože nové nařízení přináší nemalé sankce, doporučuji mu věnovat pozornost i péči. Pokud chceme být v souladu s Nařízením, pak je třeba se na něj připravit.

www.myslivost.cz/Pro-myslivce/Aktuality/Obecne-narizeni-o-ochrane-osobnich-udaju-GDPR

Monitoring médií

  • 21.07.2018 Návod na vytisknutí zbraně
  • 21.07.2018 Ruska Butinová byla zadržena v USA
  • 07.01.2018 Dámský hon na kance
  • 06.01.2018 Podstata práce a sbírka zbraní policejního balistika
  • 17.12.2017 Všechny role a lásky Gabriely Koukalové

Další články