LEX logo

Místopředseda Soudního dvora EU italský soudce Antonio Tizzano zamítl návrh České republiky na odklad provedení tzv. zbraňové směrnice předběžným opatřením, přičemž ČR doslova smetl: Směrnice se musí dodržet, protože byla přijata a ČR nedoložila svá tvrzení. Soud tak učinil po vyslechnutí generálního advokáta v dané věci. Prakticky to znamená, že i česká žaloba proti zbraňové směrnici bude s nejvyšší pravděpodobností zamítnuta. Usnesení SDEU je z 27. února 2018.

www.ceska-justice.cz/2018/03/soudni-dvur-eu-zamitl-navrh-cr-odklad-zbranove-smernice-protoze-byla-prijata

Monitoring médií

  • 07.01.2018 Dámský hon na kance
  • 06.01.2018 Podstata práce a sbírka zbraní policejního balistika
  • 17.12.2017 Všechny role a lásky Gabriely Koukalové
  • 17.12.2017 Mladí by neváhali ani dnes
  • 17.12.2017 Ten druhý život

Další články