LEX logo

Máme historickou zkušenost země, v níž vláda rozkázala občanům vzdát se napospas vražedné cizí ideologii, podle jejíchž oficiálních plánů měla být třetina obyvatelstva poněmčena, třetina zotročena a třetina státem vyvražděna (jen to nestihli). Rozkázala vzdát se nepříteli, jehož úplně první rozkaz přikazoval odevzdat všechny zbraně.

Přesto jsme nuceni poslouchat, že „občané zbraně nepotřebují, stát je ochrání„, „monopol násilí patří státu“ a že volání po ústavním zakotvení držení zbraní či ustavení obranného systému postaveného na švýcarském vzoru domobran je extremistickou úchylkou.

http://zbrojnice.com/2018/09/30/vyroci-80-let-od-zahajeni-nemecko-ceskoslovenske-valky-ii

Monitoring médií

  • 28.04.2019 Vydávání lékařského posudku o zdravotní způsobilosti držitele nebo žadatele o vydání zbrojního průkazu skupiny D – k výkonu zaměstnání nebo povolání
  • 21.04.2019 Nové postihy za neplacení výživného
  • 07.04.2019 Vláda chce připravit občany k obraně státu
  • 22.08.2018 Na zakázku francouzské speciální jednotky jsme moc pyšní
  • 22.08.2018 Sharpshooters Day

Další články