LEX logo

Upozornění: Krátké zprávy nemusí vždy vyjadřovat postoje a stanoviska LEX.
Jedná se povětšinou pouze o krátké zprávy z médií, internetu a jiných zdrojů, na které chceme upozornit.

23. října 2020 Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky schválila novelu zákona o zbraních, a to včetně pozměňovacího návrhu poslance Pavla Růžičky, který umožňuje uznávání zbrojních průkazů vydaných jinými členskými státy EU pro účely osobní ochrany. Novela, po schválení Senátem a podpisu prezidenta, toto umožní české vládě dojednat a nařízením podrobně upravit. Novela vychází z principu vzájemnosti. Je tedy na jiných státech, aby na toto natažení ruky adekvátně reagovaly. Vzhledem k vzájemné blízkosti legislativní úpravy, míře osobních i obchodních vztahů i jazykové blízkosti se jako přirozený první partner jeví Slovensko.

Je jen na slovenských držitelích zbraní a jejich organizacích, aby toto požadovaly také v rámci běžící novelizace místního zákona o zbraních.

https://zbrojnice.com/2020/10/31/slovaci-spolehame-na-vas-pozadujte-zavedeni-reciprocity-noseni-zbrani-v-ramci-novelizace-zbranove-legislativy

Monitoring médií

  • 30.07.2021 Symbolický ústavní krok
  • 27.07.2021 Pachuť po „zbraňové“ novelizaci
  • 26.07.2021 Ústavní právo na zbraň a její použití
  • 26.07.2021 Zájem o zbrojní průkazy
  • 24.07.2021 Stále stejné poslání, stále stejné místo

Další články