LEX logo
25. srpen 2014

»..."Nikde nemůžete v žádném systému zabránit tomu, aby psychicky vyšinutý člověk si vzal do svých rukou kompetenci, která mu nepatří a udělal něco takového," vyjádřil se k případu ministr zdravotnictví Svatopluk Němeček.

Ani po tomto alarmujícím případu ale ministr neplánuje zavést například plošné psychotesty u zdravotnického personálu, který pracuje s potenciálně smrtícími látkami...«

http://tn.nova.cz/clanek/zpravy/domaci/ministr-k-vrazdici-zdravotni-sestre-zadna-ochranna-opatreni-se-nechystaji.html

24. srpen 2014

»„Začnite s vysťahovaním“. Týmto heslom, ktoré 29. 8. 1944 vydal pplk. gšt. Ján Golian, začalo po mesiacoch intenzívnych príprav realizovaných v intenciách ilegálneho Vojenského ústredia Slovenskej národnej rady, Slovenské národné povstanie, ktoré bolo namierené proti prichádzajúcim nemeckým okupačným vojskám, ako aj voči nedemokratickému domácemu ľudáckemu režimu úzko kolaborujúcemu s nacizmom. V Banskej Bystrici, v centre Povstania, sa vytvorilo veliteľstvo 1. čs. armády na Slovensku...«

- fotogalerie uvnitř článku

http://vhu.sk/index.php?ID=2237&l=sk

24. srpen 2014

»Pane generále, nepřipadá vám označení letecký partyzán, jak své boje na Slovensku popisujete, poněkud nadnesené? Vezmeme-li v úvahu, že váš pluk čítal dvaadvacet stíhaček...

Tím se nenechte mýlit! Jistěže jsme byli poměrně silnou jednotkou, ale po celou dobu své operační činnosti jsme bojovali v hlubokém nepřátelském týlu, navíc v obklíčení, které se takřka každým dnem svíralo víc a víc.

A když vezmeme v úvahu, že jsme byli závislí na dodávkách paliva a střeliva do našich strojů, to všechno se muselo dopravovat v noci letecky z osvobozených částí Polska, pak to byla partyzánština radost pohledět...«

http://www.reflex.cz/clanek/rozhovory/58550/rozhovor-s-generalem-fajtlem-ceskym-hrdinou-na-slovenskem-nebi.html

24. srpen 2014

»Dnes se Antivari říká Bar. Je to malé pobřežní město v Černé Hoře na pobřeží Jadranu. Žije v něm okolo čtrnácti tisíc obyvatel a končí tu železniční trať z Bělehradu. Tím nejdůležitějším je v Baru přístav. Nachází se na klíčové spojnici lodních tras mířících podél pobřeží do Slovinska nebo Albánie i přes moře do Řecka a Itálie. Tak tomu bylo i před sto lety, kdy se pobřežní vody tehdejší rakousko-uherské monarchie staly dějištěm prvního střetnutí námořních sil mnohonárodnostního císařství s přesilou dohodového námořnictva.

Ve srovnání s gigantickými bitvami na Dogger Banku nebo u Jutska se u Antivari dne 16. srpna 1914 odehrála vlastně jen nevýznamná přestřelka. Ale pro náš suchozemský národ je toto střetnutí zajímavé už proto, že v něm bojovali a na palubě chráněného křižníku Zenta také umírali naši krajané.

Přesto zůstává rakousko-uherské námořnictvo poměrně neznámou částí naší společné historie...«

http://technet.idnes.cz/zenta-warrior-bitva-u-antivari-defence-ulan-fek-/vojenstvi.aspx?c=A140822_121410_vojenstvi_kuz

23. srpen 2014

Stručný souhrn incidentu: Poté, co manžel volal policii, že ho žena v hádce pobodala nožem, policie přijela a manželovi - tj. OBĚTI napadení - zabavila veškeré střelné zbraně. Článek se už nezmiňuje o tom, jestli policie zabavila také veškeré nože - místo toho rozvádí, jak jsou střelné zbraně hrozně nebezpečné a jak dobře policie udělala, že je zabavila. 

http://www.northjersey.com/opinion/opinion-editorials/more-than-guns-1.1069443

Monitoring médií

  • 07.01.2018 Dámský hon na kance
  • 06.01.2018 Podstata práce a sbírka zbraní policejního balistika
  • 17.12.2017 Všechny role a lásky Gabriely Koukalové
  • 17.12.2017 Mladí by neváhali ani dnes
  • 17.12.2017 Ten druhý život

Další články

  • Korporace Facebook zveřejnila vnitřní pravidla pro publikaci příspěvků, podle kterých se vyhodnocuje jejich přípustnost. Udělali jsme proto stručný výtah týkající se zbraní.

  • Na konci března nám přišlo milé pozvání od partnerské organizace PROTELL – švýcarského sdružení na ochranu práv majitelů zbraní, abychom se zúčastnili zasedání valné hromady jejich spolku a...

  • Svaz vojáků v záloze České republiky z.s. (SVZ) je jedno ze zájmových sdružení, které vzniklo po zániku Svazarmu. Sdružuje bývalé vojáky z povolání, členy Aktivní zálohy, záložníky z dob povinné...

  • Rok uběhl jako voda a opět se přiblížil čas našeho „Frojndšaftbesůchu“ u našich německých přátel v Bavořích na setkání WFSA a IWA 2018. Tentokrát okořeněný návštěvou na výstavě Enforce Tac, která se...

  • Navržená novela zákona o střelných zbraních a střelivu byla na první únorové schůzi na návrh poslankyně Černochové vyřazena z pořadu projednávání, dokud nebude známo rozhodnutí Soudního dvora EU...