LEX logo
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 0-9 slang pro laiky nesprávný výraz 
Výraz PřekladDefinice
pouzdro (na zbraň) holster...
pouzdro pro křížové tasení crossdraw holster ...
pouzdro závěru receiver, breechcasing ...
povolení permit...
povrchová úprava finish...
povrchové poranění superficial injury ...
povýstřelové zplodiny gunshot residue, firearm discharge residue ...
prachová náplň powder charge, propellant charge ...
praktická, dynamická, akční střelba practical shooting, dynamic shooting, action shooting ...
přebíjecí lis reloading press...
přebíjení nábojů reloading, handloading...
precese precession...
přechodový kužel chamber cone, forcing cone...
předčasný výstřel během nabíjení náboje do komory slamfire...
předovka muzzle-loader...
předpažbí forearm, handguard, forestock, forend ...
přehled o situaci, přehled o okolí situational awareness ...
přenášení na cíl target transition(s) ...
přepínač režimu střelby fire selector ...
přepravní pouzdro transport case ...
přepravní pouzdro transport case ...
přerušovač disconnector...
přesnost accuracy, precision...
přesný zásah accurate hit ...
přestřelka gunfight, shootout ...
převýšení dráhy střely mid-range trajectory ...
příčka (meč) cross-guard ...
prodloužení zásobníku magazine extension ...
progresivní vývrt progressive twist, gain twist ...
průbojná střela armour-piercing projectile...
průstřel perforating wound ...
průstřel perforating wound ...
pružina spouště trigger spring...
pružina vytahovače extractor spring...
pružina záchytu kohoutu sear spring...
pružina zásobníku magazine spring...
pružina zpomalovače retarder spring...
první pomoc first aid ...
pudová, instinktivní střelba point shooting, instinctive shooting ...
pudová, instinktivní střelba bez využití mířidel instinctive shooting, point shooting, threat focused shooting ...
puška s krátkou hlavní short-barreled rifle (SBR)...
puškař gunmaker, gunsmith...
puškohled riflescopeHovorové označení pro zaměřovací dalekohledzaměřovací dalekohled....
puškový granát rifle-grenade...
rám revolveru, pistole frame ...
rána (zranění) wound...
ranivá balistika wound ballistics ...
ranivý účinek wounding effect ...
ráže caliberRáže, nebo též kalibr, je vnitřní průměr hlavněhlaveňDefinice: Část palné zbraně, v níž dochází k přeměně tlakové energie plynů (vzniklých hořením výmetné náplně) v kinetickou energii střely a slouží k jejímu navedení do požadovaného směru střelby. Drážky v hlavni ji mohou dále udělit rotaci ke zvýšení přesnosti (nejedná-li se o hlaveň s hladkým vývrtem, jako......
 a částečně udává, jaký nábojnábojDefinice: Celek určený ke vkládání (nabíjení) do palné zbraně, signální zbraně nebo zvláštní zbraně, skládá se z nábojnice, zápalky nebo zápalkové slože, výmetné náplně a střely. V současnosti se obvykle používají kulové náboje s jednotnou střelou se středovým nebo okrajovým zápalem (menší ráže) a náboje......
lze pro danou hlaveň použít. U ručních [[palných......
ráže, kalibr (pouze u brokovnice)...