LEX logo
Zpět na slovník
náměrná
Překlad:
EN: line of elevation
DE: Höhenrichtlinie
FR: axe du canon, axe de pièce
RU: линия возвышения
ES: eje de cañón
IT: asse di canna
N  CS 

Slang

Někdy též jako "šeďák". Slangové označení pro formulář "Oznámení o nabytí vlastnictví nebo převodu zbraně", kteréžto je odvozeno od jeho typické šedé barvy. Tato listina/formulář se předkládá vždy na místně příslušném Odboru pro zbraně a bezpečnostní materiál Policie ČR při přihlášení nebo...