LEX logo
Zpět na slovník
vzestupný oblouk
Překlad:
EN: ascending branch of trajectory
DE: aufsteigender Ast der Flugbahn
FR: branche ascendante de la trajectoire
RU: восходящая ветвь траектории
ES: arco ascendente de la trayectoria
IT: arco ascendente
V  CS 

Základní pojmy

Slouží k uchopení, ovládání a zamíření zbraně na cíl.

Slang

Někdy též jako "šeďák". Slangové označení pro formulář "Oznámení o nabytí vlastnictví nebo převodu zbraně", kteréžto je odvozeno od jeho typické šedé barvy. Tato listina/formulář se předkládá vždy na místně příslušném Odboru pro zbraně a bezpečnostní materiál Policie ČR při přihlášení nebo...