LEX logo
Zpět na slovník
výstřelná
Překlad:
EN: line of fire, line of departure
DE: Schusslinie
FR: ligne de tir
RU: линия выстрела
ES: linea de tiro
IT: linea di tiro
V  CS 

Slang

Někdy též jako "šeďák". Slangové označení pro formulář "Oznámení o nabytí vlastnictví nebo převodu zbraně", kteréžto je odvozeno od jeho typické šedé barvy. Tato listina/formulář se předkládá vždy na místně příslušném Odboru pro zbraně a bezpečnostní materiál Policie ČR při přihlášení nebo...