LEX logo
Zpět na slovník
úhel výstřelu
Překlad:
EN: angle of departure
DE: Abgangswinkel
FR: angle de projection
RU: угол выстрела
ES: ángulo de proyección
IT: angolo di proiezione
U  CS 

Slang

Někdy též jako "šeďák". Slangové označení pro formulář "Oznámení o nabytí vlastnictví nebo převodu zbraně", kteréžto je odvozeno od jeho typické šedé barvy. Tato listina/formulář se předkládá vždy na místně příslušném Odboru pro zbraně a bezpečnostní materiál Policie ČR při přihlášení nebo...