LEX logo
Zpět na slovník
zásobník
Překlad:
EN: magazine, clip
DE: Magazin
FR: chargeur, magasin
RU: магазин
ES: cargador
IT: serbatoio
Z  CS 

Slang

Někdy též jako "šeďák". Slangové označení pro formulář "Oznámení o nabytí vlastnictví nebo převodu zbraně", kteréžto je odvozeno od jeho typické šedé barvy. Tato listina/formulář se předkládá vždy na místně příslušném Odboru pro zbraně a bezpečnostní materiál Policie ČR při přihlášení nebo...