LEX logo
Zpět na slovník
spodní nabíjecí páka
Překlad:
EN: lever
DE: Unterhebel
FR: levier de sousgarde
RU: рукоятка затвора
ES: palanca
IT: leva di ponticello
S  CS 

Slang

Někdy též jako "šeďák". Slangové označení pro formulář "Oznámení o nabytí vlastnictví nebo převodu zbraně", kteréžto je odvozeno od jeho typické šedé barvy. Tato listina/formulář se předkládá vždy na místně příslušném Odboru pro zbraně a bezpečnostní materiál Policie ČR při přihlášení nebo...