LEX logo
Zpět na slovník
NRA
Definice:

The National Rifle Association of America (NRA)

volně přeloženo jako Národní střelecká asociace

je nevládní nezisková organizace hájící zájmy střelců (především) na území USA.Založena byla v roce 1871.

N  CS 

Základní pojmy

Zbrojní průkaz (nikoliv zbrojní pas) je veřejnou listinou na základě zákona o zbraních. Získání zbrojního průkazu je po splnění taxativních podmínek nárokové. Zbrojní průkaz opravňuje držitele k nabývání, vlastnění, držení, nošení a užívání palných zbraní podle získaných skupin zbrojního průkazu....