LEX logo
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 0-9 slang pro laiky nesprávný výraz 
Výraz PřekladDefinice
váha (fyz.veličina) weight...
váha na střelný prach powder scale ...
válcová nábojnice straight case, straightsided case...
válec revolveru cylinder...
vedení vratné pružiny recoil spring guide rod ...
ventil valve...
ventilovaná horní lišta ventilated rib...
vesta proti bodnutí stab armor ...
viditelné, otevřené nošení open carry ...
víko pouzdra závěru receiver cover ...
vitální zóna vital zone ...
vložná hlaveň barrel adapter, conversion adapter, caliber conversion sleeve, sub-calibre unit ...
vložná nábojová komora chamber adapter ...
vnější balistika external ballistics, exterior ballistics...
vnější tělo zásobníku, plášť zásobníku magazine tube ...
vnější tubus external tube...
vnitřní pouzdro inside pants holster ...
vnitřní tubus internal tube...
vodítko bicí pružiny mainspring guide...
vodítko vratné pružiny barrel bracket...
vodotěsný waterproof ...
vojenský military...
vratná pružina recoil spring, return spring ...
vrchol dráhy střely apex of trajectory...
vsazovač zápalek recapper, recapping device...
vstřel entrance wound ...
vstup, proniknutí do místnosti (čištění budov) room entry ...
výcvik training, drill ...
vydutí hlavně bulge, pressure ring ...

Základní pojmy

Mířídla se sestávají z muškymuškaDefinice: Přední část mechanických mířidel, umístěná u ústí hlavně....
a hledíhledíDefinice: Zadní část mechanických mířidel, která je buď se zářezem nebo průhledovým otvorem (dioptrické hledí). Může být pevné nebo i výškově či stranově stavitelné. ...
(otevřená mířídla) nebo mušky a krytého hledí (krytá mířidla) a slouží k zamíření zbraně na cíl. Přímka, která protíná mušku, hledí a záměrný bod se nazývá záměrnázáměrnáDefinice: Pomyslná přímka, která protíná mušku, hledí a záměrný bod....
. Mířídla jsou zpravidla mechanická, pokud funkci hledí a mušky zastává optická...