LEX logo

Krátké zprávy

4. červenec 2017

Vážení zákonodárci,

před týdnem jsme vás žádali, abyste podpořili návrh novelizace ústavního zákona o bezpečnosti ČR, který by ústavně zajistil právo občanů držet a nosit zbraně (a také nezbytné bezpečnostní limity tohoto práva). Doufali jsme, že vaše podpora bude dostatečná, ale nečekali jsme, že bude tak velká. Je to pro nás projev důvěry, které si velmi vážíme. Sněmovna nám tím vyslala jasný signál, že nás nepovažuje za riziko pro stát, ale za důvěryhodné občany.

V otevřeném dopise jsme vás ujišťovali, že v naší zemi nechceme zavádět žádný Divoký západ ani soukromé milice. Jsme rádi, že jste nám dali příležitost dokázat, že to myslíme vážně. Nechceme žádná zvláštní oprávnění k použití zbraní, ani si nechceme stavět soukromé armády. Chceme jen zachovat právo na držení a nošení zbraní v jeho současné, společností uznávané podobě –samozřejmě včetně nezbytných bezpečnostních podmínek, jejichž potřebnost zase uznáváme my.

Vaše kolektivní rozhodnutí bereme jako potvrzení, že Česká republika chce i v budoucnosti respektovat princip, že držení zbraně je občanské právo, nikoli privilegium udělované státem. I my se nadále hodláme řídit principem, že toto právo má být užíváno zodpovědně a s ohledem na ostatní.

S úctou
Vaši spoluobčané

28. červen 2017

Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR dne 28.6. schválila ve třetím čtení návrh novely ústavního zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti ČR.

Z celkového počtu 168 přihlášených poslanců hlasovalo pro návrh 139 poslanců a 9 poslanců hlasovalo proti návrhu.

Dnešní výsledek je pro veřejnost silným signálem důvěry a také jasnou deklarací zájmu sněmovny o otázku bezpečnosti České republiky.

V tuto chvíli upřeme náš zrak na Senát Parlamentu ČR a budeme věřit, že se senátoři postaví k této otázce stejně odpovědně jako poslanci, kterým patří velký dík za odvedenou kvalitní práci – obzvláště pak předkladatelům.

Představenstvo LEX z.s.

23. červen 2017

Ve středu 7. 6. prošel druhým čtením ve Sněmovně návrh novely ústavního zákona o bezpečnosti. Jedná se zdánlivě o formalitu, ale formalitu nesmírně důležitou: krátký odstavec, který by tato novela přidala, by totiž mocně působil skrze páku základních smluv o EU i Směrnic a zachránil právní nárok zákona dbalých a Policií prověřených českých občanů držet a nosit zbraně, projdou-li přísnými testy a chtějí-li. Je to to samé právo, které v českých zemích existovalo nepřetržitě od roku 1852 až doposud s pouze dvěma výjimkami: dobou nacistické okupace a komunistické diktatury.

číst dále...
20. červen 2017

Vážení zákonodárci, ve středu 28. 6. budete definitivně rozhodovat o podobě ústavního zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky, konkrétně o zavedení ústavního práva občanů nabývat, držet a nosit zbraně za podmínek definovaných zákonem. Chceme vás požádat, abyste tuto změnu schválili, a vysvětlit, v čem spatřujeme její význam.

číst dále...
19. červen 2017

Ministerstvo obrany spustilo na facebooku skupinu Branné spolky, ve které mohou občané i organizace podávat návrhy a připomínky ke vznikajícímu projektu branných spolků. Velmi takovou iniciativu vítáme a předkládáme naši představu, jak by taková spolupráce mohla vypadat a fungovat.

číst dále...
17. duben 2017

Při prvním čtení novely ústavního zákona o bezpečnosti České republiky někteří poslanci projevili námitky, které by se daly shrnout jako „není to k ničem“, „je to nesmysl“, „ničemu to nepomůže“ nebo „nebude to fungovat“. Je zajímavé, že pro svůj pesimismus neuvedli žádné zdůvodnění, ačkoli předkladatelé zákona naopak popsali zcela přesně s odkazy na konkrétní paragrafy v evropských smlouvách, proč to smysl má a fungovat bude.

Jeden z našich členů vypracoval velmi podrobný rozbor, ve kterém tyto argumenty shrnul.

číst dále...

Co mě nezabije, to mě posílí.

Fridrich Nietsche

Monitoring médií

  • 26.07.2017 Život za výstřel
  • 26.07.2017 Dvojice cizinců zkoušela koupit zbraň "bez papírů"
  • 26.07.2017 Právo mít zbraň
  • 26.07.2017 Rozhovor s Eliškou Wagnerovou
  • 24.07.2017 Likvidace zbraní s přísnějšími pravidly
Přístupné pouze registrovaným uživatelům
[službu poskytuje Anopress IT, a.s.]

Střelecký slovník

Zbraň se dvěma brokovými hlavněmi vedle sebe, pod nimi nebo nad nimi je hlaveň malorážková.