LEX logo
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 0-9 slang pro laiky nesprávný výraz 
VýrazPřekladDefinice
temenní páka top lever...
terčovnice target rifle, match rifle...
tečna k dráze střely trajectory tangent...
tlačítko k vyklopení válce revolveru cylinder release button, cylinder release latch...
trojče three barreled combination gun, drilling Zbraň se třemi hlavněmi, kulová a broková hlaveň nad sebou, po stranách hlaveň malorážková nebo kulová malé ráže....
trubicový zásobník tubular magazine ...
tyčka bicí pružiny hammer strut, mainspring strut...
táhlo spouště trigger bar...
tělo nábojnice case body...
tělo zásobníku magazine body...
tříštivá (expanzivní) střela expanding bullet...
troják three barreled combination gun, drilling Zbraň se třemi hlavněmi, dvěma brokovými vedle sebe a kulovou pod nimi nebo nad nimi.  ...
trojáček three barreled combination gun, drilling Zbraň se dvěma brokovými hlavněmi vedle sebe, pod nimi nebo nad nimi je hlaveň malorážková....
taser taser...
triedr binoculars, field glasses...
tlumič hluku výstřelu suppressor, silencer ...
tlumič plamene flash suppressor, flash hider Zařízení umožňuje částečnou expanzi prachových plynů, čímž dojde ke snížení jejich teploty i zmenšení záblesku při výstřelu....
trénink na sucho dry fire practise, dry firing...
terč target...
terčová zálepka target patch...
tloušťka stěny hlavně barrel wall thickness...
trojnožka tripod...
taktické přebití tactical reload ...
tvrdá balistická ochrana hard body armor ...
tasit (zbraň) draw...
tkáň tissue...
trvalá dutina permanent cavity...
tetováž tattooing...

Základní pojmy

Závěr je součástí palných zbraní. Jedná se o součást jejíž mechanismus především uzavírá (uzamyká) nábojovou komorunábojová komoraDefinice: Nábojová komora je místo v zadní části hlavně, kde se u palné zbraně odpaluje náboj....
. Nese další součásti zbraně a obstarává též zasunutí nového náboje do komory (či jeho vyhození z komory) a natažení bicího mechanismu. Závěrů je několik druhů,...

Slang

Někdy též jako "šeďák". Slangové označení pro formulář "Oznámení o nabytí vlastnictví nebo převodu zbraně", kteréžto je odvozeno od jeho typické šedé barvy. Tato listina/formulář se předkládá vždy na místně příslušném Odboru pro zbraně a bezpečnostní materiál Policie ČR při přihlášení nebo...