LEX logo

Kdo jsme

Sdružení LEX vzniklo v roce 1998 jako nezávislé sdružení, bránící zájmy všech legálních držitelů zbraní. Jsme respektovaným partnerem v rámci legislativního procesu, organizujeme přednášky i střelecké soutěže, spolupracujeme s obdobnými organizacemi v rámci Evropy.

Co je naším cílem

Usilujeme o zachování práva každého řádného občana na držení zbraně pro účely sebeobrany, sportu, myslivosti, k výkonu povolání nebo zaměstnání či ke sběratelským účelům. Zasazujeme se o zachování práva na efektivní sebeobranu a zlepšení pozice obránce na úkor útočníka. Našimi aktivitami bráníme v rámci ČR opakování scénářů známých z ostatních zemí Evropy, kde došlo k výraznému omezení těchto práv.

Základní principy LEX

Zastáváme osobní odpovědnost jednotlivce podepřenou základními právními principy (např. rovnost před zákonem, presumpce neviny). Prosazujeme jednoduchost a smysluplnost legislativních úprav, bojujeme proti regulaci znemožňující či ztěžující slušnému a odpovědnému člověku praktické využití jeho práva na zbraň a obranu.

Obránce musí mít možnost efektivní obrany a veškeré důsledky protiprávního jednání musí nést agresor.

Staňte se členem LEX

K úspěšné obraně uvedených zájmů potřebujeme silnou členskou základnu.
LEX vítá mezi své členy jakékoli řádné občany - ať již jsou či nejsou držiteli zbrojního průkazu či zbraně.

Přihlaste se jako řádný člen sdružení LEX a získejte výhody pouze pro členy.

Pokud si na kteroukoli z následujících otázek odpovíte ANO,
potom pro Vás MÁ SMYSL STÁT SE ČLENEM LEX
  • Jste zákonadbalý občan?
  • Ctíte občanské svobody?
  • Podporujete právo řádných občanů na vlastnictví a používání zbraní?
  • Chcete přispět k aktivní obraně zájmů legálních držitelů zbraní?
  • Jste proti legislativě znemožňující či ztěžující právo řádných občanů na zbraň a obranu?
  • Chcete využívat výhod a slev na akcích LEX a u jeho partnerů?
  • Chcete se aktivně zapojit do dění v LEX?

Veškeré informace najdete na: www.gunlex.cz/o-lex/clenstvi-v-lex

Přidejte se a podpořte správnou věc!