LEX logo
Zpět na slovník
NRA
Definice:

The National Rifle Association of America (NRA)

volně přeloženo jako Národní střelecká asociace

je nevládní nezisková organizace hájící zájmy střelců (především) na území USA.Založena byla v roce 1871.

N  CS 

Slang

Pokud někdo hovoří o tom, že "jde na zbraně", neznamená to, že by se šel pokochat pohledem na ně a nebo se po nich procházel, ale že jde navštívit Odbor služby pro zbraně a bezpečnostní materiál na Policii ČR.