LEX logo
Zpět na slovník
kozlice
Definice:

Dlouhá pálná zbraň se dvěma hlavněmi nad sebou. Může být broková (obě hlavně brokové), kulová (obě hlavně kulové) nebo kulobroková.

Překlad:
EN: over and under rifle, over and under shotgun
DE: Bockgewehr
FR: arme à deux coups : canons superposés
RU: двухствольное ружье вертикальное, один ствол обычный и один нарезной
ES: arma de dos cañónes mixtos superpuestos
IT: arme a due canne sovrapposti
K  CS 

Slang

Někdy též jako "šeďák". Slangové označení pro formulář "Oznámení o nabytí vlastnictví nebo převodu zbraně", kteréžto je odvozeno od jeho typické šedé barvy. Tato listina/formulář se předkládá vždy na místně příslušném Odboru pro zbraně a bezpečnostní materiál Policie ČR při přihlášení nebo...