LEX logo
Zpět na slovník
karabina
Definice:

Dlouhá palná zbraň s hlavní kratší než klasická puška nebo zkrácená varianta standardní dlouhé pušky.

Překlad:
en: carbine
K  CS 

Slang

Někdy též jako "šeďák". Slangové označení pro formulář "Oznámení o nabytí vlastnictví nebo převodu zbraně", kteréžto je odvozeno od jeho typické šedé barvy. Tato listina/formulář se předkládá vždy na místně příslušném Odboru pro zbraně a bezpečnostní materiál Policie ČR při přihlášení nebo...