LEX logo
Zpět na slovník
poloplášťová střela se střižnou hranou
Překlad:
EN: semi-jacketed wad cutterbullet
DE: Teilmantelgeschoss mit Scharfrand
FR:
RU: снаряд с неполной оболочкой и срезной гранью
ES:
IT:
P  CS 

Slang

Někdy též jako "šeďák". Slangové označení pro formulář "Oznámení o nabytí vlastnictví nebo převodu zbraně", kteréžto je odvozeno od jeho typické šedé barvy. Tato listina/formulář se předkládá vždy na místně příslušném Odboru pro zbraně a bezpečnostní materiál Policie ČR při přihlášení nebo...