LEX logo
Zpět na slovník
diabolky
Překlad:
EN: airgun pellets
DE: Luftgewehrgeschosse
FR: projectiles pour carabines à air
RU: снаряды для пневмати­ческого ружья
ES: balas por carabinas de aire
IT: pallini per arma ad aria
D  CS 

Slang

Někdy též jako "šeďák". Slangové označení pro formulář "Oznámení o nabytí vlastnictví nebo převodu zbraně", kteréžto je odvozeno od jeho typické šedé barvy. Tato listina/formulář se předkládá vždy na místně příslušném Odboru pro zbraně a bezpečnostní materiál Policie ČR při přihlášení nebo...