LEX logo
Zpět na slovník
trojče
Definice:

Zbraň se třemi hlavněmi, kulová a broková hlaveň nad sebou, po stranách hlaveň malorážková nebo kulová malé ráže.

Překlad:
EN: three barreled combination gun, drilling
DE: Drilling: 1 Schrotlauf u.1 Kugellauf übereinander u.1 Kleinkaliberlauf auf der Seite
FR: arme mixte à trois coups : 1 canon rayés avec 1 canon lisse superposé e 1 canon cal. .22 à côté
RU: трехствольное ружье с обычным, нарезным и малокалиберным стволами
ES: arma de tros cañónes mixtos
IT:
T  CS 

Základní pojmy

Zbrojní průkaz (nikoliv zbrojní pas) je veřejnou listinou na základě zákona o zbraních. Získání zbrojního průkazu je po splnění taxativních podmínek nárokové. Zbrojní průkaz opravňuje držitele k nabývání, vlastnění, držení, nošení a užívání palných zbraní podle získaných skupin zbrojního průkazu....

Slang

Někdy též jako "šeďák". Slangové označení pro formulář "Oznámení o nabytí vlastnictví nebo převodu zbraně", kteréžto je odvozeno od jeho typické šedé barvy. Tato listina/formulář se předkládá vždy na místně příslušném Odboru pro zbraně a bezpečnostní materiál Policie ČR při přihlášení nebo...