LEX logo
Zpět na slovník
vyosená pažba
Překlad:
EN: offset stock
DE: gebogener Schaft
FR: crosse fait de deu pièces
RU: ложа с отклонением от оси
ES: culata articulado
IT:
V  CS 

Slang

Někdy též jako "šeďák". Slangové označení pro formulář "Oznámení o nabytí vlastnictví nebo převodu zbraně", kteréžto je odvozeno od jeho typické šedé barvy. Tato listina/formulář se předkládá vždy na místně příslušném Odboru pro zbraně a bezpečnostní materiál Policie ČR při přihlášení nebo...