LEX logo
Zpět na slovník
troják
Definice:

Zbraň se třemi hlavněmi, dvěma brokovými vedle sebe a kulovou pod nimi nebo nad nimi.

 

Překlad:
EN: three barreled combination gun, drilling
DE: Drilling
FR: arme mixte à trois coups : 2 canons lisse juxtaposés et 1 canon rayé au-dessus ou au-dessous d'elles
RU: трехствольное ружье, два ствола обычные и один нарезной
ES: arma de tros cañónes mixtos, drilling
IT:
T  CS 

Slang

Někdy též jako "šeďák". Slangové označení pro formulář "Oznámení o nabytí vlastnictví nebo převodu zbraně", kteréžto je odvozeno od jeho typické šedé barvy. Tato listina/formulář se předkládá vždy na místně příslušném Odboru pro zbraně a bezpečnostní materiál Policie ČR při přihlášení nebo...