LEX logo
Zpět na slovník
troják
Definice:

Zbraň se třemi hlavněmi, dvěma brokovými vedle sebe a kulovou pod nimi nebo nad nimi.

 

Překlad:
EN: three barreled combination gun, drilling
DE: Drilling
FR: arme mixte à trois coups : 2 canons lisse juxtaposés et 1 canon rayé au-dessus ou au-dessous d'elles
RU: трехствольное ружье, два ствола обычные и один нарезной
ES: arma de tros cañónes mixtos, drilling
IT:
T  CS 

Základní pojmy

Zbrojní průkaz (nikoliv zbrojní pas) je veřejnou listinou na základě zákona o zbraních. Získání zbrojního průkazu je po splnění taxativních podmínek nárokové. Zbrojní průkaz opravňuje držitele k nabývání, vlastnění, držení, nošení a užívání palných zbraní podle získaných skupin zbrojního průkazu....