LEX logo
Zpět na slovník
výhozní okénko
Překlad:
EN: ejection port, ejection window
DE: Auswurföffnung
FR: auget d'éjection
RU: выводное окошко
ES: compuerta de expulsión
IT: sportello d'espulsione
V  CS 

Slang

Někdy též jako "šeďák". Slangové označení pro formulář "Oznámení o nabytí vlastnictví nebo převodu zbraně", kteréžto je odvozeno od jeho typické šedé barvy. Tato listina/formulář se předkládá vždy na místně příslušném Odboru pro zbraně a bezpečnostní materiál Policie ČR při přihlášení nebo...