LEX logo
Zpět na slovník
lůžko zápalky
Překlad:
EN: primer pocket
DE: Zündhütchenglocke
FR: palier de capsule
RU: гнездо для капсюля
ES: cama de cápsula fulminante
IT: letto di capsula fulminante
L  CS 

Slang

Někdy též jako "šeďák". Slangové označení pro formulář "Oznámení o nabytí vlastnictví nebo převodu zbraně", kteréžto je odvozeno od jeho typické šedé barvy. Tato listina/formulář se předkládá vždy na místně příslušném Odboru pro zbraně a bezpečnostní materiál Policie ČR při přihlášení nebo...