LEX logo
Zpět na slovník
hledí
Překlad:
EN: rear sight, backsight
DE: Visier, Visiereinrichtung
FR: hausse
RU: прицел
ES: alza
IT: alzo

Slang

Někdy též jako "šeďák". Slangové označení pro formulář "Oznámení o nabytí vlastnictví nebo převodu zbraně", kteréžto je odvozeno od jeho typické šedé barvy. Tato listina/formulář se předkládá vždy na místně příslušném Odboru pro zbraně a bezpečnostní materiál Policie ČR při přihlášení nebo...