LEX logo
Zpět na slovník
bubínek
Definice: Lidové označení pro nábojový válec revolveruválec revolveru.

Základní pojmy

Slouží k uchopení, ovládání a zamíření zbraně na cíl.