LEX logo

Po složitém covidovém období a opětovné stabilizaci závodů, jejich počtu a rozsahu, přichází LOS s největšími změnami za posledních 13 let.

První ze změn je úplně nový web a úplně nový registrační systém závodů. Toto téma popisuje kolega David Klementa, který je jedním z programátorů webu. Jeho článek si můžete přečíst zde.

Druhou změnou jsou úplně nová pravidla LOS. Jejich kompletní podobu najdete zde.

Ne, nelekejte se, nechceme z toho dělat jinou disciplínu s jiným hodnocením a jiným přístupem. Ale dodnes si pamatuji, jak vznikal LOS na Slovensku. Já byl tehdy ředitel v Čechách, Marta Novotná na Slovensku. A dostal jsem pod ruce text slovenských pravidel. Pár věcí se mi tam nelíbilo (např. úplně jiné rozdělení divizí), ale co se mi už tehdy ohromně líbilo, to byla bodová strukturovanost pravidel, která prospívá jejich čitelnosti a přehlednosti.

Krom toho jsem měl já či kolegové z rady či i někteří střelci několik nápadů k implementaci. Vedle nových nápadů ohledně divizí to byly i nápady na přesnější popis některých situací. Takže jsem si řekl: „ok, to celé stojí za to to napsat přehledněji, jasněji a snad i lépe“. Napsal jsem úplně nový text, předal radě k připomínkování, reakcí byl další úplně nový text jiného člena rady a s tím jsme nadále pracovali.

Celou anabázi komentářů a připomínek v radě LOS asi nemá cenu řešit,  dne 1.6.2023 byla pracovní verze pravidel na jeden měsíc uvolněna k připomínkování střelců. Všechny připomínky jsme následně s radou prošli, zhodnotili plusy a mínusy, většinu jsme jich přijali. Nakonec došlo ještě k právní a jazykové korektuře a pravidla jsou na světě.

 

 

 

Co nám tedy pravidla přinášejí nového či jiného:

 • Nová divize KPi (kompaktní pistole) – tato divize vznikla proto, že nejčastěji nošenými zbraněmi jsou buď malé subkompakty a nebo právě kompaktní zbraně typu CZ 75 compact, Glock 19, CZ P10C, apod., přitom se s nimi nechtělo lidem moc jezdit, protože byli v jedné divizi s full-size zbraněmi (CZ75/Shadow/TS, dvouřadé 1911ky, apod…)
 • Zařazení divize PDW do Pohárových divizí v krátké zbrani – sice už to není o skrytém nošení v této divizi, ale těch lidí, kteří s tím rádi sportují a trénují, je poměrně dost, tak je zkusíme na naše závody přitáhnout. Tato změna je trochu dvousečná – dosud šlo vyhlásit PDW jako přidružený závod, takže s PDWčkem stříleli jak lidi, co přijeli jen s touto zbraní, tak i lidi, kteří stříleli krátkou zbraní normální Pohárový závod a pak PDWčkem i ten přidružený – to od teď bohužel nepůjde.
 • Stanovila se jiná forma měření zbraní do divize – již není podstatná jen délka hlavně, ale celý rozměr zbraně. K tomu, aby se předešlo častému a zdržujícímu měření, byl stanoven tzv. KPi a MPi list, kde je psáno, jaké zbraně jsou či nejsou součástí dan divize a není nutné je měřit. Chceme dosáhnout cíle, kdy tam v každé divizi bude napsáno cca 10 až 20 nejběžněji používaných zbraní a bude výjimka, pokud někdo přijede s něčím, co na seznamu není.
 • Trochu se protřídily ráže. Jednak se vyřadily ty, se kterými nikdo na LOS nejezdí a omezily se u krátkých zbraní ty, které by vyžadovaly jiná pravidla pro stavbu situace (např. kovy dále, než sedm metrů od ústí hlavně, apod.)
 • U Revolverů i u Malých revolverů je omezen počet nábojů, které se nabíjí do prvního válce.
 • Pouzdra typu appendix již mohou být použita pro start s nábojem v komoře.
 • Zavedlo se měření faktoru a omezení rychlosti střel – opět spíše z bezpečnostních důvodů, aby bylo možné a nesporné, koho případně nevpustit k další střelbě.
 • Zavedena zóna ZERO – při jediném zásahu této zóny je střelci započítán plný počet alf na daném terči.
 • Pravidla obsahují více postupů „co když“, kde dosud nebyl jasně stanoven další postup.
 • Přestal se rozlišovat počet závodníků nutných pro ocenění jen prvního místa nebo pro ocenění prvních třech. Vždy se budou oceňovat první tři, ale zvedl se potřebný počet střelců pro vyhlášení divize ze tří na čtyři.
 • Pravidla (a nový web) aktuálně požadují po organizátorovi více povinných informací při zakládání závodu.
 • Obecně dávají pravidla o něco větší prostor organizátorovi něco poupravit, ale naproti tomu požadují, aby toto vše bylo včas a viditelně napsané či vyřčené.

Jinak jsme se v co nejvyšší míře snažili zachovat vše tak, jak to bylo. Stále se střílí standardně dvě rány do terče, popper do padnutí, s krytím a pořadí dle toho, jak se terče odkrývají. Zůstal systém počítání výsledků, hodnoty penalizací a vše podstatné, na co jsou lidi zvyklí. Pokud tedy kdokoliv znal pravidla pro ročník 2023, neměl by narazit téměř na nic, co by ho nově jakkoliv limitovalo.

 

Jan Korecký - člen představenstva a ředitel LOS