LEX logo

Lukostřelba je bezesporu jedním z nejstarších sportů. Vždyť stáří luku a šípu se odhaduje na 50 000 let.

Zpočátku sloužil luk a šíp k lovení zvěře a obživě. Později byl využíván ve válečnictví jako účinná zbraň. Od těchto praktik je jen krůček k využití luku a šípu ke sportovním soutěžím. Jak víme, v různých částech světa probíhali lukostřelecké soutěže. Řekové učinili z lukostřelby velký národní sport a lukostřelba byla jedním z hlavních pořadů olympijských her. Tato tradice se uchovala až do dnešních dnů. Nejlepší výrobci a střelci luku byli Asiaté - Mongolové, Číňané, Turci, Korejci.

I v našich zemích se lukostřelba provozovala na vysoké úrovni. Tak například za vlády Karla IV. tento sport doslova kvetl. Jednotlivá města soutěžila mezi sebou a vyvrcholením byly slavnosti o letnicích. Aby nedocházelo ke zraněním, byly lukostřelcům přidělovány plochy, kde se tento sport mohl provozovat například Štvanice a Střelecký ostrov. Teprve mnohem později v roce 1931 uspořádali Poláci první mistrovství světa. Poláky byl uspořádán první mezinárodní kongres a založena mezinárodní federace “FITA”. Prvním prezidentem byl zvolen Polák pan Fularski, viceprezidentem pak Čech pan Béda Pilotti. Tuto organizaci tvořili Poláci, Švédové, Francouzi, Belgičané, Čechoslováci, Italové, Američané.

Moderní lukostřelba se u nás začala provozovat kolem roku 1925. Největší měrou se o to zasloužili pánové First, Marek, Hora, Leneček, Baštář. Během svého trvání československá lukostřelba získala řadu vynikajících mezinárodních úspěchů, čímž se lukostřelci zasloužili o propagaci tohoto nádherného sportu.

Český lukostřelecký svaz - www.czarc.com/

3D lukostřelba - www.archery3d.cz

Ostatní:

http://home.tiscali.cz/cz121266/

www.volny.cz/lkkostelec/