LEX logo

Český střelecký svaz (Czech Shooting Federation) je dobrovolné, politicky i jinak nezávislé sportovní občanské sdružení, které sdružuje sportovní střelce a příznivce sportovní střelby.

ČSS má vlastní právní subjektivitu, je členem Českého olympijského výboru a jedinou organizací v České republice, zastupující sportovní střelbu v Mezinárodní střelecké sportovní federaci (ISSF - International Shooting Sport Federation), Evropské střelecké konfederaci (ESC - European Shooting Confederation) a Mezinárodní unii střelců z kuší (IAU - International Armbrust Union).

Základním článkem ČSS je sportovně střelecký klub (dále jen SSK), který má vlastní právní subjektivitu. V rámci své organizace vytváří ČSS územní články - regionální rady, které koordinují činnost SSK v rámci určitého regionu.

Nejvyšším orgánem ČSS je sjezd delegátů, který se koná jednou za čtyři roky. V období mezi sjezdy řídí svaz výkonný výbor a prezidium výkonného výboru. Prezidentem ČSS je v současné době pan Jaroslav Pekař, tajemníkem ČSS je pan Ladislav Janoušek.

Český střelecký svaz organizuje a řídí sportovně střeleckou činnost z palných zbraní vzduchových, kulových, brokových, historických a ze sportovních a historických kuší. Dále řídí sportovní soutěže od náborových až po vrcholové a mezinárodní a pořádá Mistrovství České republiky ve všech vyhlášených disciplínách.

Odkaz na ČSS - www.shooting.cz