LEX logo

PPC, nebo MATCH 1500 je závod ve střelbě z velkorážných revolverů a pistolí. Jedná se vlastně o soubor několika disciplin, lišících se v počtu vystřelených ran, ale zejména ve zbrani, která je v dané disciplině použita. Závod vznikl v minulosti kdesi v USA. Brzy se rozšířil po celých Spojených státech a prakticky po celém světě.

PPC – Police Pistol Combat je v mimoevropském světě považován především za policejní discipliny, a proto pořádané soutěže jsou téměř výhradně určeny pro policisty, ať již v činné službě, nebo v důchodovém věku. I tak je ale účast na soutěžích obrovská ( např. Národního policejního mistrovství USA v PPC se v roce 1998 zúčastnilo 527 závodníků ze 39 států USA ).

V Evropě se tyto discipliny nazývají MATCH 1500, nebo zkráceně “Patnáctistovka”. Jsou oblíbeny zejména v SRN, Rakousku, Belgii, Holandsku, Lucembursku, Anglii, ale soutěží se zúčastňují i střelci ze severských zemí, Ruska a České republiky. Možná se střílí i v dalších zemích, ale střelci se nezúčastňují mezinárodních závodů. V Evropě již nejde o záležitost vyloženě policejní, a proto jsou soutěže otevřené pro všechny zájemce. Z výše uvedeného rozdílu mezi Evropou a “zbytkem světa” vyplývá i rozdíl v používaných terčích. V USA a jinde ve světě jsou na policejních soutěžích používané terče, které mají podobu lidské figury, v Evropě se používají terče obdélníkové. Vnitřní členění terčů je však totožné.

V Evropě užívaný název Match 1500 je odvozen od maximálního možného počtu dosažených bodů v hlavním závodě Revolver 1500, který je vždy považován za vrchol soutěže, jsou podle něj udělovány výkonnostní třídy a jsou od něj odvozeny ostatní discipliny v rámci programu PPC/1500.

Protože pravidla disciplin PPC/1500 jsou relativně pevně daná ( vzdálenosti, počty ran, polohy, kriteria zbraní a střeliva, terče apod.) je možné výkony porovnávat, vést žebříčky, uznávat rekordy. Toto, a přirozená touha člověka porovnávat se s druhým, jsou zřejmě příčiny velkého rozmachu disciplin PPC/1500 mimo kolébku této střelby USA, ke kterému v posledních zhruba deseti letech došlo a v současnosti dochází.

Odkaz na světovou asociaci PPC - www.wa1500.org

Odkaz na domácí soutěže PPC - www.ppc1500.cz nebo www.epp-ppc.com