LEX logo

Tento střelecký sport vznikl v polovině padesátých let v Mexiku, odkud se rozšířil do USA a dalších zemí. V roce 1975 se v Arizoně uskutečnilo 1. Národní mistrovství a v následujícím roce byla založena Mezinárodní asociace střelby na kovové siluety z krátkých zbraní (IHMSA).

Z tohoto roku se také datují oficiální pravidla tohoto sportu. Na evropském kontinentu byly první závody v roce 1982 ve Francii, v roce 1989 byla založena Evropská asociace střelby na kovové siluety (AETSM) a v roce 1992 byla založena Mezinárodní unie střelby na kovové siluety (IMSSU), jejímž spoluzakladatelem je Česká asociace (CzMSSA).

Krása siluetové střelby je v rozmanitosti jejích disciplín, kterých je celkem 14. Základní pravidla jsou shodná pro všechny disciplíny. Střílí se na siluety zvířat (kuře, prase, krůta, beran), které jsou umístěny v různých vzdálenostech podle konkrétní disciplíny - např. 25, 50, 75 a 100m. Nejblíže je vždy kuře, pak následuje prase, krůta a nejdále stojí beran. Siluety se také liší u jednotlivých disciplín svojí velikostí a hmotností. U malorážních zbraní (cal. 22) je nejvzdálenější figura na 100 m, u velkorážních (ruční palné zbraně pro náboje se středovým zápalem) na 200 m a pro velkorážní pušku dokonce na 500 m. Závod se střílí vždy na 40 terčů po deseti od každého druhu, které je nutno k dosažení uznaného zásahu srazit z podložky na zem. Kategorie jsou rozdílné podle ráže zbraně, jejího typu (standardní pistole, revolver, pistole s dalekohledem, upravená pistole, puška s dalekohledem...) a podle polohy střelce (v leže a ve stoje).

Odkaz na stránky: http://www.czmssa.cz/