LEX logo

Dovolujeme si Vás pozvat na odborný seminář na téma "Historie a činnost ČÚZZS Praha", který se koná dne 05.10.2012 na střelnici TRIGGER service Brno.

Co:   seminář na téma "Historie a činnost ČÚZZS Praha"

Kde: střelnice TRIGGER service Brno, Kotlářská 51a – viz: http://triggerbrno.cz

Kdy: dne 05.10.2012 od 18:00 hodin do max. 21:00 hodin

Přednášející: Ing. Zdeněk Štěpánek - Český úřad pro zkoušení zbraní a střeliva

Program: přednáška s diskuzí vč. promítnutí krátkého filmu o ČÚZZS

 ZAHÁJENÍ (18:00 hodin)
  • zavedení povinného zkoušení civilních palných zbraní v Rakousko-Uhersku 
  • historie zkoušení zbraní a střeliva v Čechách a na Moravě 
  • založení Českého úřadu pro zkoušení zbraní a střeliva 
  • postavení a činnosti ČÚZZS 
  • zkoušení zbraní 
  • zkoušení střeliva

 1. PŘESTÁVKA (19:00 až 19:15 hodin) 

  • dotazy a odpovědi

 2. PŘESTÁVKA (20:00 až 20:15 hodin) 

  • dotazy a odpovědi

 UKONČENÍ (21:00 hodin)

Organizační příspěvek: 100,- Kč

(členové LEXu mohou uplatnit slevu ve výši 50 %)

Organizátor: Oblastní sdružení Brno

Sponzor semináře: TRIGGER service, s.r.o.

Členové LEXu se mohou přihlásit přímo na členském fóru nebo na e-mailové adrese: miloslav.brunn:A:gunlex.cz.

Ostatní zájemci se mohou přihlásit pouze na shora uvedeném e-mailu (neopomeňte uvést své jméno a příjmení).

Ke dni 05.10.2012 je volných 11 míst (bude průběžně aktualizováno).