LEX logo

Zveme všechny zájemce na seminář na téma „Základy nutné obrany a krajní nouze“, který se bude konat v neděli 22.04.2012 v prostorách Gymnázia, Brno, Vídeňská 47.

Cílem semináře je přispět ke zvýšení právního vědomí střelecké i laické veřejnosti a upozornit na některé mýty, které se neustále objevují na střeleckých fórech i ve sdělovacích prostředcích ve vztahu k institutům nutné obrany a krajní nouze.

Co: seminář na téma "Základy nutné obrany a krajní nouze"

Kde: Gymnázium, Brno, Vídeňská 47

Kdy: v neděli dne 22.04.2012 od 14:00 hodin do 18 hodin

Přednášející: advokát Mgr. Miloslav Jančík

Program: přednáška a diskuze

  • právní rámec nutné obrany a krajní nouze 
  • aktuální judikatura + exkurz do vývoje nutné obrany a krajní nouze v posledních cca 10 letech 
  • jak vypadá běžný případ nutné obrany v praxi a obvyklý postup orgánů činných v trestním řízení 
  • právně konformní postup při jednání v nutné obraně + "polehčující okolnosti" 
  • poskytování první pomoci 
  • jak jednat při příjezdu policie a nevystavit se nebezpečí újmy na zdraví 
  • jak jednat při následném zadržení

 Organizační příspěvek: 150,- Kč (členové LEXu 100,- Kč)

Organizátor: Oblastní sdružení Brno a Gymnázium, Brno, Vídeňská 47

Z důvodu omezené kapacity učebny je nutná registrace!

Členové LEXu se mohou přihlásit přímo na členském fóru nebo na e-mailové adrese: miloslav.brunn:A:gunlex.cz (uveďte jméno, příjmení a členské číslo).

Ostatní zájemci se mohou přihlásit pouze na shora uvedeném e-mailu (neopomeňte uvést jméno a příjmení).

Ke dni 06.04.2012 je již kapacita naplněna!